Seadistusmenüü loend

Saate seadet kohandada vastavalt oma keskkonnale ja vajadustele, konfigureerides selles peatükis kirjeldatud seaded. Konfiguratsiooni alustamiseks valige kuval Avamenüü (Avamenüü kuva) käsk <Menüü>. Selles jaotises kirjeldatakse, mida saab seadistusmenüü iga käsu abil konfigureerida.
Selles jaotises kirjeldatakse kuva- ja võrguseadeid.
Selles jaotises kirjeldatakse printimise pildikvaliteedi reguleerimist ja seadme puhastusfunktsioone.
Selles jaotises kirjeldatakse üksikute funktsioonide seadeid.
Selles jaotises kirjeldatakse aadressiraamatu seadeid.
Selles jaotises kirjeldatakse kasutaja- ja riistvarateabe haldust, turbeseadeid jne.
Praeguste seadete kontrollimiseks saate seadistusmenüü printida loendina: Seadete loendite printimine
60KK-08E