<Saada>

Kõik fakside ja skannitud originaaldokumentide saatmise seaded on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().
Tärnid (*)
Olenevalt teie kasutatavast mudelist, valikutest või muudest seadetest ei pruugita märgiga „*1” tähistatud seadeid kuvada.
Olenevalt teie riigist või regioonist ei pruugi märgiga „*2” tähistatud seaded olla saadaval või on teistsugused või neil on teised vaikeväärtused.
Märgiga „*3” tähistatud seadeid ei saa importida ega eksportida.

<Üldseaded>

Saate konfigureerida seaded, millega piiratakse fakside, meilisõnumite või I-fakside saatmisel sihtkohti ning määratakse kinnitus meetod, et vältida edastamist valedesse sihtkohtadesse.
<Piira uued sihtkohad>
Saate valida, kas sihtkohana määratavad faksinumbrid ja meiliaadressid/I-faksi numbrid piirata juba aadressiraamatusse salvestatud numbrite ja aadressidega. Määratavate sihtkohtade piiramine
<Väljas>
<Sees>
<Piira logist uuesti saatmist>
Saate valida, kas takistada sihtkohta valimist saadetud tööde logist. Eelnevalt kasutatud sihtkohtade kasutamise keelamine
<Väljas>
<Sees>
<Kinnita koodvalim. saatmisel>
Saate valida, kas koodvalimise numbri valimisel sihtkohana kuvatakse selle üksikasjad. Aadressiraamatu sihtkohtade kuvamine
<Väljas>
<Sees>
<Sihtkoha kin. enne saatmist>
Saate määrata, kas fakside, meilisõnumite ja I-fakside saatmisel kuvatakse sihtkoha kinnitamise kuva. Kui valitud on <Ainult järjestikedastuse puhul>, kuvatakse kinnituskuva ainult mitme sihtkoha määramise korral. Sihtkohtade kontrollimine enne dokumentide saatmist
<Väljas>
<Sees>
<Ainult järjestikedastuse puhul>

<Skannimis- ja saatmisseaded>

Saate muuta ja registreerida fakside või skannitud dokumentide saatmise seadeid.
<Salvestage seadme nimi>
Saate meilisõnumite ja I-fakside jaoks salvestada saatja nime. Salvestatud nimi kuvatakse meilisõnumites koos meiliaadressiga. Kui saatja nimi pole salvestatud, siis kuvatakse ainult meiliaadress.
<E-posti seaded>
Saate muuta meilisõnumitena saadetavate originaaldokumentide skannimise vaikeseadeid.
<Vaikeseadete muutmine (e-post)>
Saate muuta meilisõnumitena saadetavate originaaldokumentide skannimise vaikeseadeid. Valitud seadeid kasutatakse originaaldokumentide skannimise vaikeseadetena. Funktsioonide vaikesätete muutmine
<Skannimissuurus>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Austraalia)>
<OFICIO (Brasiilia)>
<OFICIO (Mehhiko)>
 
<Failivorming>
<PDF>
<PDF (kompaktne)>
<PDF (kompaktne/OCR)>
<PDF (OCR)>
<Määra PDF-i üksikasjad>
<PDF>/<PDF (kompaktne)>/<PDF (kompaktne/OCR)>/<PDF (OCR)>
<Krüptimine>*1
    <Puudub>
    <Acrobat 7.0 või uuem/128-bitine AES>
    <Acrobat 9.0 või samaväärne/256-bitine AES>*1
<Acrobat 10.0 või samaväärne/256-bitine AES>*1
<Digiallkirjad>*1
    <Puudub>
    <Ülal vasakul>
<Jaota lehtedeks>
    <Väljas>
    <Sees>
<JPEG>
<TIFF>
<Määra TIFF-i üksikasjad>
<Jaota lehtedeks>
<Väljas>
<Sees>
 
<Tihedus>
Üheksa taset
 
<Originaali suund>
<Püstpaigutus>
<Rõhtpaigutus>
 
<Originaali tüüp>
<Tekst>
<Tekst/foto>
<Foto>
 
<2-poolne originaal>
<Väljas>
<Raamatu tüüp>
<Kalendri tüüp>
 
<Teravus>
Seitse taset
 
<Andmemaht>
<Väike: mälumahu prioriteet>
<Tavaline>
<Suur: pildikvaliteedi prioriteet>
 
<Teema/sõnum>
<Teema>
<Sõnum>
 
<Vastamisaadress>
<Puudub>
<Määra aadressiraamatust>
 
<Prioriteet>
<Madal>
<Tavaline>
<Kõrge>
<Ühenda mobiilis. aadr.raamat>
Seadistage nii, et mobiilseadmete aadressiraamatusse salvestatud sihtkohti saab määrata saatmise sihtkohtadeks. Kui funktsiooni <Kasuta kaugliidese juurdep-PIN-i> olekuks on määratud <Sees>, siis on seadmele juurdepääsuks vaja PIN-koodi. Määrake PIN-kood funktsiooniga <Kaugkas.lii. pääsu-PIN>. <Kaug-kasutajaliidese seaded>
<Ühenda mobiilis. aadressiraamat>
<Väljas>
<Sees>
<Kasuta kaugliidese juurdep-PIN-i>
<Väljas>
<Sees>
<I-faksi seaded>
Saate määrata seadme I-faksi seadmena kasutamise põhiseaded.
<Vaikeseadete muutmine (I-faks)>
Saate muuta I-fakside saatmisel kasutatavad vaikeseaded. Valitud seadeid kasutatakse originaaldokumentide skannimise vaikeseadetena. Funktsioonide vaikesätete muutmine
<Skannimissuurus>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Austraalia)>
<OFICIO (Brasiilia)>
<OFICIO (Mehhiko)>
 
<Tihedus>
Üheksa taset
 
<Originaali tüüp>
<Tekst>
<Tekst/foto>
<Foto>
 
<2-poolne originaal>
<Väljas>
<Raamatu tüüp>
<Kalendri tüüp>
 
<Teravus>
Seitse taset
 
<Teema/sõnum>
<Teema>
<Sõnum>
 
<Vastamisaadress>
<Puudub>
<Määra aadressiraamatust>
<Saatmise terminali ID>
Teatud teabe (nt edastamise kuupäev ja kellaaeg ning seadme meiliaadress – saatja teave), saab lisada edastatud dokumendi päisesse. Selle teabe abil saab saaja teada, millal I-faks saadeti ja kes selle saatis.
<Lisa saatmise terminali ID>
<Väljas>
<Sees>
<Prindiasend>
<Pildiala sees>
<Pildialast väljas>
<Failiseaded>
Saate muuta vaikeseadeid, mida kasutatakse originaaldokumentide salvestamisel ühiskausta või FTP-serverisse.
<Vaikeseadete muutmine (fail)>
Saate muuta vaikeseadeid, mida kasutatakse originaaldokumentide salvestamisel ühiskausta või FTP-serverisse. Valitud seadeid kasutatakse skannimise vaikeseadetena. Funktsioonide vaikesätete muutmine
<Skannimissuurus>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Austraalia)>
<OFICIO (Brasiilia)>
<OFICIO (Mehhiko)>
 
<Failivorming>
<PDF>
<PDF (kompaktne)>
<PDF (kompaktne/OCR)>
<PDF (OCR)>
<Määra PDF-i üksikasjad>
<PDF>/<PDF (kompaktne)>/<PDF (kompaktne/OCR)>/<PDF (OCR)>
<Krüptimine>*1
    <Puudub>
    <Acrobat 7.0 või uuem/128-bitine AES>
    <Acrobat 9.0 või samaväärne/256-bitine AES>*1
<Acrobat 10.0 või samaväärne/256-bitine AES>*1
<Digiallkirjad>*1
    <Puudub>
    <Ülal vasakul>
<Jaota lehtedeks>
    <Väljas>
    <Sees>
<JPEG>
<TIFF>
<Määra TIFF-i üksikasjad>
<Jaota lehtedeks>
<Väljas>
<Sees>
 
<Tihedus>
Üheksa taset
 
<Originaali suund>
<Püstpaigutus>
<Rõhtpaigutus>
 
<Originaali tüüp>
<Tekst>
<Tekst/foto>
<Foto>
 
<2-poolne originaal>
<Väljas>
<Raamatu tüüp>
<Kalendri tüüp>
 
<Teravus>
Seitse taset
 
<Andmemaht>
<Väike: mälumahu prioriteet>
<Tavaline>
<Suur: pildikvaliteedi prioriteet>

<Faksiseaded> *1

Saate määrata seadme faksiseadmena kasutamise põhiseaded.
<Vaikeseadete muutmine (faks)>
Saate muuta fakside saatmisel kasutatavad vaikeseaded. Valitud seadeid kasutatakse originaaldokumentide skannimise vaikeseadetena. Funktsioonide vaikesätete muutmine
<Eraldusvõime>
<200 x 100 dpi (tavaline)>
<200 x 200 dpi (peen)>
<200 x 200 dpi (foto)>
<200 x 400 dpi (väga peen)>
<400 x 400 dpi (ülipeen)>
 
<Tihedus>
Üheksa taset
 
<2-poolne originaal>
<Väljas>
<Raamatu tüüp>
<Kalendri tüüp>
 
<Teravus>
Seitse taset
<Toru hargilt häire>
Saate valida, kas seade annab helisignaaliga märku, kui telefoni telefonitoru või seadme valikuline telefonitoru pole korralikult hargil. Samuti saate reguleerida märguande helitugevust.
0 kuni 3
<ECM TX>
Saate lubada või keelata veaparandusrežiimi (ECM). ECM otsib faksiandmete vigu ja parandab need. Vastuvõetavate fakside vigade vähendamiseks lugege teemat <ECM RX>.
<Väljas>
<Sees>
ECM peab olema lubatud nii seadmes kui ka teises faksiseadmes, kuna vigu otsitakse nii saatvas kui ka vastuvõtvas seadmes.
Isegi, kui ECM on lubatud, võib telefoniliinide seisukorra tõttu ilmneda vigu.
Kui ECM on lubatud võib andmete töötlemiseks kuluda tavalisest rohkem aega, kuna vigade otsimine ja parandamine toimub andmete edastamise ajal.
<Määrake pausi aeg> *2
Kui valite näiteks helistamisel „0 – (paus) – (telefoninumber)”, valitakse kõigepealt 0 ja mõne sekundi järel telefoninumber. Faksi saatmisel kaugnumbrile peate sihtkoha määramiseks valima „(rahvusvaheline suunakood) – (riigikood) – (piirkonnakood) – (faksinumber)”, ilma pausideta lisatud numbreid ei pruugita tuvastada. Sel juhul proovite lisada paus pärast rahvusvahelist suunakoodi või faksinumbrit. Kui koodi või numbrit ei tuvastatud, muutke pausi pikkust. Juhised pausi sisestamise kohta leiate teemast Faksi saatmise põhitoimingud.
1 kuni 4 kuni 15 (s)
<Automaatne kordusvalimine> *2
Saate määrata automaatse kordusvalimise seaded. Kui numbri valimise katse nurjub, kuna number oli kinni, siis see funktsioon valib faksinumbri mõne minuti pärast uuesti. Saate määrata uuesti valimise kordade arvu ja uuesti valimiste vahelise aja.
<Kasuta autom. kordusvalimist>
<Väljas>
<Sees>
<Kordusvalimise kordade arv>
1 kuni 2 kuni 10 (@ kord(a))
<Kordusvalimise intervall>
2 kuni 99 (min)
<Kordusvalimine tõrke korral.>
<Väljas>
<Sees>
<Kontr. val. tooni enne saatm.> *2
Saate valida, kas enne faksinumbri valimist kontrollitakse signaali.
<Väljas>
<Sees>
<Määrake liin>
Saate määrata faksinumbri, seadme nime ja liini tüübi.
<Salvestage seadme tel. number>
Saate salvestada seadme faksinumbri. Faksinumbri ja seadme nime salvestamine
<Salvestage seadme nimi>
Saate registreerida ettevõtte või isiku nime (Faksinumbri ja seadme nime salvestamine). Registreeritud nimi saadetakse sihtkohta saatja teabena (<Saatmise terminali ID> ).
<Valige liini tüüp> *2
Saate valida fakside edastamiseks kasutatava telefoniliini tüübi. Telefoniliini ühendamine
<Impulss>
<Toon>
<Saatmise alustamise kiirus>
Kui faksi saatmise alustamine võtab kaua aega (nt ühendus on kehv), saate ühenduse alustamise kiirust järk-järgult vähendada.
<33 600 bit/s>
<14 400 bit/s>
<9600 bit/s>
<7200 bit/s>
<4800 bit/s>
<2400 bit/s>
<R-võtme seade>
Kui seade on ühendatud kodukeskjaama (PBX) kaudu, siis tuleb seadistada pääsumeetod. Kui valite väärtuse <PBX>, kuvatakse faksimise põhifunktsioonide kuva <R>. Kui määrate välisliini pääsunumbri <R>-klahvile, saate välisliiniga hõlpsamini ühenduse luua.
<PSTN>
 
<PBX>*2
<Prefiks>
Prefiksikood
<Toru hargile>
<Arhiivi saadetud dokument> *3
Lisaks faksi saatmissihtkoha määramisele saate määrata, kas faksina saadetud dokumendid saadetakse eelnevalt seadistatud salvestusaadressile arhiveerimiseks. Saadetud originaaldokumendi koopia salvestamine
<Arhiivi saadetud dokument>
<Väljas>
<Sees>
<Arhiiviaadress>
<Failinimi>
<Kinnitage sisest. faksinumber>
Saate valida, kas koodvalimise numbri valimisel sihtkohana kuvatakse selle üksikasjad. Sisestatud faksinumbri kinnitamine
<Väljas>
<Sees>
<Luba faksidraiveri SA>
Saate lubada või keelata arvutist faksimise. Arvutist fakside saatmise piiramine
<Väljas>
<Sees>
<Kas. aad.raam. kui toru har.>
Saate seadistada sätte nii, et saate edastada faksi sisestades kindla numbri enne koodvalimise numbri määramist või määrates sihtkoha aadressiraamatust.
<Ära luba pärast numbrikl. kasutam.>
<Luba alati>
Saatmine ei pruugi olla võimalik, kui sisestatud number sisaldab liiga palju numbrimärke.
<Piira järjestikedastus>
Saate valida, kas järjestiklevitus keelata. See funktsioon saadab fakse järjestikku mitmesse sihtkohta. Järjestiklevituse piiramine
<Väljas>
<Sees>
<Regist. logisihtk. aadressir.>
Määrake, kas keelata sihtkohtade salvestamine fakside saatmislogidest aadressiraamatusse. Sihtkohtade logidest aadressiraamatusse salvestamise keelamine
<Luba>
<Ära luba>
<Saatmise terminali ID>
Saate määrata faksi päisesse saatja teabe (sh faksinumber ja seadme nimi) lisamise seaded. Saatja saab kontrollida, kes faksi saatis, vaadates lisatud teavet.
<Lisa saatmise terminali ID>
<Väljas>
<Sees>
<Prindiasend>
<Pildiala sees>
<Pildialast väljas>
<Märgi number kui>
<Fax>
<Tel>
<VoIP sidekiir. autom. seadis.>
Kui tahate saata faksi partnerseadmesse või vigadele väga vastuvõtlikku liini kasutades, saate kasutada seda funktsiooni sidetõrgete vähendamiseks.
<Väljas>
<Sees>
Kui valite funktsiooni oleku <Sees>, võib andmeside kiirus muutuda aeglasemaks.
60KK-093