<Failide talletamine/neile juurdepääs>

Kõik seaded, mis on seotud skannitud dokumentide salvestamisega USB-mäluseadmele või talletatud failide printimisega, on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().
Tärnid (*)
Olenevalt teie kasutatavast mudelist, valikutest või muudest seadeüksustest ei pruugita tärniga (*) tähistatud seadeid kuvada.

<Üldseaded>

Saate muuta failide salvestamise või mälukandjalt printimise seadeid.
<Skannimis- ja talletamisseaded>
Saate konfigureerida skannitud dokumentide USB-mäluseadmele salvestamise seaded.
<USB-mälukandja seaded>
Saate muuta seadeid, mida kasutatakse andmete salvestamisel USB-mäluseadmele.
<Vaikeseadete muutmine (USB-mälu)>
Saate muuta vaikeseadeid, mida kasutatakse skannitud originaaldokumentide salvestamisel USB-mäluseadmele. Valitud seadeid kasutatakse originaaldokumentide skannimise vaikeseadetena. Funktsioonide vaikesätete muutmine
<Skannimissuurus>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Austraalia)>
<OFICIO (Brasiilia)>
<OFICIO (Mehhiko)>
 
<Failivorming>
<PDF>
<PDF (kompaktne)>
<PDF (kompaktne/OCR)>
<PDF (OCR)>
<Määra PDF-i üksikasjad>
<PDF>/<PDF (kompaktne)>/<PDF (kompaktne/OCR)>/<PDF (OCR)>
<Krüptimine>*
    <Puudub>
    <Acrobat 7.0 või uuem/128-bitine AES>
    <Acrobat 9.0 või samaväärne/256-bitine AES>*
<Acrobat 10.0 või samaväärne/256-bitine AES>*
<Digiallkirjad>*
    <Puudub>
    <Ülal vasakul>
<Jaota lehtedeks>
    <Väljas>
    <Sees>
<JPEG>
<TIFF>
<Määra TIFF-i üksikasjad>
<Jaota lehtedeks>
<Väljas>
<Sees>
 
<Tihedus>
Üheksa taset
 
<Originaali suund>
<Püstpaigutus>
<Rõhtpaigutus>
 
<Originaali tüüp>
<Tekst>
<Tekst/foto>
<Foto>
 
<2-poolne originaal>
<Väljas>
<Raamatu tüüp>
<Kalendri tüüp>
 
<Teravus>
Seitse taset
 
<Andmemaht>
<Väike: mälumahu prioriteet>
<Tavaline>
<Suur: pildikvaliteedi prioriteet>
<Tallet. failidele juurdepääsu seaded>
Saate muuta USB-mäluseadmel olevate failide printimise ja kuvamise seadeid.
<Vaikeseadete muutmine (mälukandjalt printimine)>
Saate muuta mälukandjalt printimise vaikeseadeid. Siin konfigureeritavaid seadeid kasutatakse mälukandjalt printimise funktsiooni vaikeseadetena. Funktsioonide vaikesätete muutmine
<Paber>
<Universaalalus>
<Sahtel 1>
<Sahtel 2>*
<Sahtel 3>*
<Sahtel 4>*
 
<Koopiate arv>
1 kuni 999
 
<2-poolne printimine>
<Väljas>
<Raamatu tüüp>
<Kalendri tüüp>
 
<Prindikvaliteet>
<Tihedus>*
17 taset
<Peenhäälestus>
<Kõrge>/<Keskmine>/<Madal>
17 taset
<Tooneri säästmine>
<Väljas>
<Sees>
<Pildi piiritlemine>
<Väljas>
<Sees>
<Eraldusvõime>
<1200 dpi>
<600 dpi>
 
<Määra JPEG/TIFF-i üksikasjad>
<Heledustase>
Viis taset
<N ühel>
<Väljas>
<2 ühel>
<4 ühel>
<Originaali tüüp>
<Foto prioriteet>
<Teksti prioriteet>
<Pooltoonid>
<Gradatsioonid>
<Veahajutus>
 
<Määra PDF-i üksikasjad>
<N ühel>
<Väljas>
<2 ühel>
<4 ühel>
<6 ühel>
<8 ühel>
<9 ühel>
<16 ühel>
<Prindivahemik>
<Kõik lehed>
<Määratud lehed>
<Suurenda/vähenda paberiga sobitamiseks>
<Väljas>
<Sees>
<Prindiala suurendus>
<Väljas>
<Sees>
<Kommentaaride printimine>
<Väljas>
<Automaatne>
<Muud seaded>
<Pooltoonid>
<Eraldusvõime/gradatsioon>
    <Tekst>
        <Eraldusvõime>
        <Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
    <Graafika>
<Eraldusvõime>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
    <Pilt>
<Eraldusvõime>
<Gradatsioonid>
<Kõrge eraldusvõime>
<Halltoonide teisendamine>
<sRGB>
<NTSC>
<Ühtne RGB>
<Ekraani vaikeseaded>
USB-mäluseadmes olevate failide kuvamisviisiks saate valida „Eelvaade“, „Pisipilt“ või „Üksikasjad“.
<Eelvaade>
<Pisipilt>
<Andmed>
<Failisortimise vaikeseaded>
Saate valida, kas USB-mäluseadme failid kuvatakse failinime või kuupäeva järgi kasvavas või kahanevas järjestuses.
<Nimi (kasvav)>
<Nimi (kahanev)>
<Kuupäev/kellaaeg (kasvav)>
<Kuupäev/kellaaeg (kahanev)>
<Failinime kuvamise vorming>
Saate valida, kas USB-mäluseadmesse salvestatud failide jaoks kuvatakse lühike või pikk nimi.
<Lühike failinimi>
<Pikk failinimi>

<Mälukandja seaded>

Saate määrata, kas soovite lubada või keelata USB-mäluseadme funktsioonid.
<Kasuta skannifunktsiooni>
Saate valida, kas skannitud originaaldokumentide salvestamine USB-mäluseadmele on lubatud. USB-mällu skannimise funktsiooni piiramine
<Väljas>
<Sees>
<Prindifunktsiooni kasutamine>
Saate valida, kas andmete printimine seadmega ühendatud USB-mäluseadmelt on lubatud. USB-printimisfunktsiooni piiramine
<Väljas>
<Sees>
60KK-095