<Funktsiooniseaded>

Käsk
Kirjeldus
Selles jaotises kirjeldatakse iga funktsiooni üldseadeid.
Selles jaotises kirjeldatakse paljundusseadete määramist.
Selles jaotises kirjeldatakse printeriseadete määramist.
Selles jaotises kirjeldatakse fakside ja skannitud originaaldokumentide saatmise seadete määramist.
Selles jaotises kirjeldatakse fakside ja meilisõnumite vastuvõtmise seadete määramist.
Selles jaotises kirjeldatakse originaaldokumentide skannimise ja salvestatud failide printimise seadeid.
Selles jaotises kirjeldatakse kaitstud printimise funktsiooni seadeid.
60KK-08Y