<Seadistamine/hooldus>

Käsk
Kirjeldus
Selles jaotises kirjeldatakse printimise prindikvaliteedi reguleerimist.
Selles jaotises kirjeldataksee puhastusfunktsioonide kasutamist.
60KK-08U