<Andmehaldus>

Seadme kasutamise ja andmete lähtestamise seaded on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().
Tärnid (*)
Tärniga tähistatud sätteid (*) ei saa importida ega eksportida.

<Import/eksport> *

Aadressiraamatust pärit andmete ja mitmesuguste seadme seadete importimiseks ja eksportimiseks saate kasutada USB-mäluseadet. Lisateavet sobivate USB-mäluseadmete ja nende sisestamise/eemaldamise kohta leiate teemast USB-mäluseadme kasutamine.
<Impordi>
<Ekspordi>
Kui kuvatakse kuva <Aadressiraamatu PIN>
Kui aadressiraamatu jaoks on määratud PIN-kood, kuvatakse importimise/eksportimise ajal kuva <Aadressiraamatu PIN>. Sisestage aadressiraamatu PIN-kood ja valige <Rakenda>. Aadressiraamatu andmete importimise/eksportimise tühistamiseks valige <Jäta vahele>.
Importimise korral
Seade taaskäivitatakse automaatslet pärast importimise lõpulejõudmist.

<Luba Prod. Ext'd Survey Prog.>

Saate lubada või keelata kava Product Extended Survey Program (seadme kasutuse ülevaate kava).
<Väljas>
<Sees>

<Lähtesta võti ja sertifikaat> *

Valige seadete [Key and Certificate Settings] ja [CA Certificate Settings] tehaseseadete taastamiseks. Võtme ja sertifikaadi lähtestamine

<Lähtesta aadressiraamat> *

Selle valimisel taastatakse aadressiraamatu tehase vaikeseaded. Aadressiraamatu lähtestamine

<Menüü lähtestus> *

Selle valimisel taastatakse allpool loetletud seadete tehase vaikeväärtused. Saate kõik allpool loetletud seaded korraga taastada või üksikud seaded eraldi. Menüü lähtestamine
<Eelistused>
<Seadistamine/hooldus>
<Funktsiooniseaded>
<Määra sihtkoht>
<Haldamisseaded>
<Lähtesta kõik>
60KK-09E