<Seadmehaldus>

Kõik seaded, mis on seotud riistvara ja toimingute, sh seadme funktsioonide kasutamiseks vajalike andmete haldamisega, on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().
Tärnid (*)
Märgiga „*1“ tähistatud sätteid ei saa importida ega eksportida.
Olenevalt teie riigist või piirkonnast ei pruugi märgiga „*2“ tähistatud sätted olla saadaval või on need teistsugused või teiste vaikeväärtustega.
Olenevalt kasutatavast mudelist, valikutest või muudest sätetest ei pruugita märgiga „*3“ tähistatud sätteid kuvada.

<Seadme teabe seaded>

Seadme tuvastamiseks sisestage tähtedest ja numbritest koosnev seadme nimi ja paigalduskoht.
<Seadme nimi>
<Asukoht>

<Riigi/regiooni valimine> *1 *2

Saate määrata riigi või regiooni, kus seadet kasutatakse. Vaikeseade võib varieeruda sõltuvalt algselt vooluvõrku ühendamisel valitud seadest.
<Austria (AT)>
<Valgevene (BY)>
<Belgia (BE)>
<Tšehhi vabariik (CZ)>
<Taani (DK)>
<Egiptus (EG)>
<Soome (FI)>
<Prantsusmaa (FR)>
<Saksamaa (DE)>
<Kreeka (GR)>
<Ungari (HU)>
<Iirimaa (IE)>
<Itaalia (IT)>
<Jordaania (JO)>
<Luksemburg (LU)>
 
<Holland (NL)>
<Norra (NO)>
<Poola (PL)>
<Portugal (PT)>
<Venemaa (RU)>
<Saudi-Araabia (SA)>
<Sloveenia (SI)>
<Lõuna-Aafrika (ZA)>
<Hispaania (ES)>
<Rootsi (SE)>
<Šveits (CH)>
<Ukraina (UA)>
<Suurbritannia (GB)>
<Muu>

<Kuva tööde logi>

Saate valida, kas paljundamise, printimise, faksimise ja skannimise logid kuvatakse seadme näidikul ja sidehaldusaruandes.
<Väljas>
<Sees>

<NFC kasutamine> *3

Saate valida, kas lubada printimine NFC-ga ühilduva mobiilseadmega seadme juhtpaneelil olevat märki NFC puudutades.
<Väljas>
<Sees>

<Kuva tarvikute teave (RUI/tooneri olek)>

Saate valida, kas rakenduses Remote UI (Kaugkasutajaliides) või Toner Status kuvatakse nupp veebisaidile, kus saate osta toonerikassette. Samuti saate valida, kas soovite kasutada vaadet Toner Status.
<Kuva tarvik. ostm. nupp (RUI)>
<Väljas>
<Sees>
 
<Toner Statuse seaded>
<Väljas>
<Sees>
<Kuva tarvikute ostmise nupp>
<Väljas>
<Sees>

<Skan. Canon PRINT Business>

Saate valida, kas lubada skannimine mobiilseadmest rakenduse Canon PRINT Business abil.
<Väljas>
<Sees>

<Paberiseadete kontrollimise märguanne>

Saate määrata, kas kuvada teade, mis palub teil seadmesse paberisahtli sisestamisel kontrollida paberi seadeid.
<Väljas>
<Sees>

<Canon Genuine Mode>

Canoni originaaltoonerikassettide kasutamise režiim.
<Väljas>
<Sees>
Vajadusel võib hooldusesinduse töötaja seda sätet muuta. Kui seda sätet ei kuvata, võtke ühendust seadme administraatoriga.
60KK-09A