<Litsents/muu>

Kõik seaded, mis on seotud seadme jaoks saadaolevad tarkvara- ja süsteemivalikute ning litsentsi salvestamisega, on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().
Tärnid (*)
Tärniga tähistatud sätteid (*) ei saa importida ega eksportida.

<Registreeri litsents> *

Sisestage seadmes kasutatava süsteemivaliku jaoks litsentsivõti. Litsentsi registreerimine

<Kaug-kasutajaliidese seaded> *

Saate konfigureerida Remote UI (Kaugkasutajaliides) seadeid. Remote UI (Kaugkasutajaliides) võimaldab konfigureerida seadme sätteid veebibrauseri kaudu.
<Kaugkasutajaliides>
Saate valida, kas kasutada Remote UI-d (Kaugkasutajaliides) (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) keelamine). Remote UI (Kaugkasutajaliides) kasutamise korral saate määrata, kas soovite kasutada TLS-i krüptitud ühendust (TLS-i võtme ja sertifikaadi konfigureerimine).
<Kasuta kaugliidest>
<Väljas>
<Sees>
<TLS-kasutus>
<Väljas>
<Sees>
<Piira juurdepääsu>
Saate määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kasutamiseks PIN-koodi sisestamise nõude. Saate määrata kuni seitsmekohalise PIN-koodi. Kõik kasutajad pääsevad juurde sama PIN-koodiga. Remote UI (Kaugkasutajaliides) PIN-koodi seadmine
<Väljas>
 
<Sees>
<Kaugkas.lii. pääsu-PIN>

<Uuenda püsivara> *

Saate valida püsivara värskenduse installimise viisi vastavalt seadme süsteemikeskkonnale. Püsivara uuendamine
<Arvuti kaudu>
<Interneti kaudu>
<Versiooniteave>
60KK-09C