<Kasutajahaldus>

Kõik seadme kasutajate haldamise seaded on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().

<Süsteemihalduri teabe seaded>

Saate määrata ID või PIN-koodi administraatoritele, kellel on juurdepääsuõigused seadetele <Võrk> ja <Haldamisseaded>. ID on <Süsteemihalduri ID> ja PIN-kood on <Süsteemihalduri PIN>. Saate salvestada ka administraatori nime. Süsteemihalduri ID ja PIN-koodi seadistamine
<Süsteemihalduri ID ja PIN>
Sisestage süsteemihalduri ID- ja PIN-koodi numbrid.
<Süsteemihalduri ID>
<Süsteemihalduri PIN>
<Süsteemihalduri nimi>
Sisestage tähtedest ja numbritest koosnev administraatori nimi.

<Osakonna ID haldus>

Määrake osakonna ID halduse funktsioon, et juhtida juurdepääsu printerile kasutades mitut ID-d. Osakonna ID halduse seadmine
<Osakonna ID haldus>
<Väljas>
<Sees>
<Luba prinditööd (tundm. ID-d)>
<Väljas>
<Sees>
<Luba skannitööd (tundm. ID-d)>
<Väljas>
<Sees>
Saate valida <Salvesta/muuda>, et registreerida osakonna ID-d ja muuda registreeritud ID-de seadeid.
Võite valida <Loenduri haldus>, et osakonna ID-de kaupa ära märkida lehtede koguarvu tööde kohta, mida on seni tehtud.
60KK-099