<Haldamisseaded>

Käsk
Kirjeldus
Saate konfigureerida seadme kasutajate haldamise seaded.
Saate hallata riistvara ja toimingute teavet ning mitmesuguseid seadme funktsioonide kasutamiseks vajalikke andmeid.
Saate konfigureerida Remote UI (Kaugkasutajaliidese) ja seadme jaoks saadaoleva tarkvara seaded.
Saate konfigureerida andmete (nt seadme seadete andmed) kasutamise või lähtestamise seaded.
Saate konfigureerida kasutaja autentimisfunktsiooni, parooli ja krüptimise seaded.
<Lähtesta kõik andmed/seaded>
Taastab kõigi andmete (sh logid ja seadeväärtused) vaikeseaded. Kõigi andmete/seadete lähtestamine
60KK-098