<Hõlbustus>

Kõik hõlbustusfunktsioonidega seotud seaded (nt ekraanivärvide pööramine ja teadete kuvamisaeg) on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().

<Ekraanivärvide pööramine>

Valige ekraanivärvide pööramiseks väärtus <Sees>. Valige väärtus <Sees>, kui näidik on raskesti loetav isegi pärast heleduse reguleerimist seade <Heledustase> abil.
<Väljas>
<Sees>

<Heledustase>

Saate reguleerida näidiku heleduse vastavaks seadme paigalduskohaga.
Viis taset

<Teate kuvamise aeg>

Saate valida intervalli (sekundites), millega kahte erinevat teadet vaheldumisi kuvatakse.
1 kuni 2 kuni 5 (s)
60KK-08S