<Ekraaniseaded>

Kõik kuvamisega seotud seaded on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().
Tärnid (*)
Olenevalt kasutatavast mudelist, valikutest või muudest sätetest ei pruugita märgiga „*1“ tähistatud sätteid kuvada.
Märgiga „*2“ tähistatud sätteid ei saa importida ega eksportida.
Olenevalt teie riigist või piirkonnast ei pruugi märgiga „*3“ tähistatud sätted olla saadaval või on need teistsugused või teiste vaikeväärtustega.

<Vaikekuva pärast käivitust/taastamist>

Vahetult pärast seadme sisselülitamist või automaatse lähtestamise korral kuvatakse vaikimisi Avamenüü. Vaikekuva muutmiseks ja mõne muu funktsiooni põhikuva kuvamiseks muutke sätteid. Kui valite <Olekumonitor>, tuleb määrata ka kuvale <Olekumonitor> järgnev kuva.
<Avamenüü>
 
<Kopeeri>
 
<Faks>*1
 
<Skanni>
 
<Kaitstud printimine>
 
<Olekumonitor>
<Avamenüü>
<Kopeeri>
<Faks>*1
<Skanni>
<Kaitstud printimine>

<Avakuva nuppude kuvamise seaded> *2

Konfigureerige kuval Avamenüü kuvatavate nuppude seaded. Saate valida kiirklahvidena kuvatavad seaded, muuta klahvide ilmumise järjekorda ja sisestada või eemaldada tühikuid. Kuva Avamenüü kohandamine
<Valige kuvatav nupp>
<Kopeerimise lemmikseaded>
<Faksimise lemmikseaded>*1
<Skannimise lemmikseaded>
 
<Määra kuvajärjestus>

<Keel> *3

Saate valida juhtpaneeli, aruannete ja loendite kuvamiskeele.
<Català>
<Čeština>
<Dansk>
<Deutsch>
<Eesti>
<English>
<Español>
<Euskara>
<Français>
<Hrvatski>
<Italiano>
<Latviešu>
<Lietuvių>
<Magyar>
<Nederlands>
<Norsk>
<Polski>
<Português>
<Română>
<Slovenčina>
<Slovenščina>
<Suomi>
<Svenska>
<Türkçe>
<Ελληνικά>
<Български>
<Русский>
<العربية>
<日本語>
<中文(繁體)>
<中文(简体)>
<한국어>

<Kaug-kasutajaliidese keel> *3

Saate määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuvade kuvamiskeele.
<English>
<Japanese>
<French>
<Spanish>
<German>
<Italian>
<Dutch>
<Finnish>
<Portuguese>
<Norwegian>
<Swedish>
<Danish>
<Czech>
<Hungarian>
<Russian>
<Turkish>
<Polish>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Korean>

<Teav. orig. skanniala puhast.>

Määrake, kas soovite lasta kuvada teate, kui dokumendisööturi skannimisalal tuvastatakse plekid.
<Väljas>
<Sees>

<Millimeetrites/tollides sisestuse lüliti>

Valige mõõtühik.
<Millimeeter>
<Tollid>

<Kuva kasseti ettev. ajastus>

Seadistage teate kuvamise ajastus, millega teavitatakse teid sellest, et tooner hakkab kassetist otsa saama.
<Automaatne>
<Väljas>
<Kohandatud>
<Sees>

<Kinnitussõlme puhastam. märguan. kuvam.>

Valige, kas tuleb kuvada märguannet, mis kinnitussõlme puhastamise kohta. Kui valite sätte <Sees>, saate määrata kinnitussõlme puhastamise märguande kuvamise aja prinditud lehtede arvuga ja 1000 ühiku kaupa.
<Väljas>
<Sees>

<Kuva hoiatusi>

Määrake, kas kuvada teade toonerikassettide tühjenemise kohta.
<Väljas>
<Sees>
Kui jaotises <Toiming hoiatuse korral> on valitud <Peata printimine>, ei saa selle sätte olekuks määrata <Väljas>.
Kui sätte <Jätka print. tühja kassetiga> olekuks on määratud <Väljas>, ilmub teade isegi siis, kui määrata selle sätte olekuks <Väljas>. <Jätka print. tühja kassetiga>

<Toiming hoiatuse korral>

Määrake, kas jätkata printimist, kui toonerikassetid on tühjaks saamas.
<Kassett on tühjenemas>
<Jätka printimist>
<Peata printimine>
Kui valite selle sätte väärtuse <Jätka printimist> asemel <Peata printimine>, määratakse sätte <Kuva hoiatusi> olekuks <Sees>.

<Kuva IP-aadress>

Määrake, kas kuval <Olekumonitor> kuvatakse seadme IPv4-aadress. <Olekumonitor> kuva
<Väljas>
<Sees>
60KK-08H