<Võrk>

Kõik võrguseaded on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().
Tärnid (*)
Märgiga „*1” tähistatud seadeid ei saa importida ega eksportida.
Olenevalt teie kasutatavast mudelist, valikutest või muudest seadetest ei pruugita märgiga „*2” tähistatud seadeid kuvada.

<Valige juhtmega/juhtmeta LAN>

Peate sätte määrama, kui viite seadme üle traadita side kohtvõrgult kaabelühendusega kohtvõrgule. Kui aga viite seadme üle kaabelühendusega kohtvõrgult traadita side kohtvõrgule, ei pea te seda sätet määrama (saate kasutada sätet <Juhtmevaba LAN-i seaded>). Kaabelühendusega või traadita side kohtvõrgu valimine
<Juhtmega LAN>
<Juhtmevaba LAN>

<Juhtmevaba LAN-i seaded>

Saate määrata seadme traadita side kohtvõrguga ühendamise seaded. Lisaks saate vaadata praeguseid seadeid või määrata energiasäästu seaded.
<SSID seaded>
Valige, kui soovite traadita side ühenduse konfigureerida, sisestades juhtpaneelil käsitsi teabe nagu SSID või võrguvõti.
<Valige pääsupunkt>
Seadmele juurde pääsevad taadita side kohtvõrgu marsruuterid on automaatselt määratud, seega saate neid loendist valida. Võrguvõti nagu WEP-võti või PSK tuleb sisestada käsitsi. Ühenduse seadistamine traadita side marsruuteri valimisel
<Sisestage käsitsi>
Valige traadita side ühenduse konfigureerimiseks sisestades SSID käsitsi. Selle meetodi kasutamisel saate autentimis- ja krüptimisseaded määrata üksikasjalikult. Ühenduse seadistamine üksikasjalike seadete määramisega
<Turvaseaded>
<Puudub>
<WEP>
<Avatud süsteem>
WEP-i võti 1–4
<Jagatud võti>
WEP-i võti 1–4
<WPA/WPA2-PSK>
<Automaatne>
<AES-CCMP>
<WPS-i nupurežiim>
Valige, kui soovite traadita side ühenduse konfigureerida WPS-i traadita side marsruuteri nupu abil automaatselt. Ühenduse seadistamine WPS-i abil (Nupuvajutusrežiim)
<WPS-i PIN-koodi režiim>
Valige, kui soovite traadita side ühenduse konfigureerida sisestades WPS-i traadita side marsruuteri jaoks PIN-koodi. Ühenduse seadistamine WPS-i PIN-koodi režiimi abil
<Energiasäästurežiim>
Saate valida, kas seade siseneb traadita side marsruuterist väljastatavate signaalide põhjal energiasäästurežiimi või ei.
<Väljas>
<Sees>
<Ühenduse teave> *1
Valige traadita side kohtvõrgu praeguste sätete kuvamiseks. Võrgusätete vaatamine
<MAC-aadress>
<Juhtmevaba LAN-i olek>
<Värske tõrketeave>
<Kanal>
<SSID seaded>
<Turvaseaded>
<Energiasäästurežiim>

<Püsiühenduse seaded>

Määrake, kas ühendus luuakse otse. Selle funktsiooni lubamise korral saab seadmega otseühenduse luua isegi siis, kui pöörduspunkt või traadita side marsruuter puudub. Otseühendus (Pöörduspunkti režiim)
<Kasuta püsiühendust>
<Väljas>
<Sees>
<Püsiühenduse katkestamine>
Määrake aeg, millal ühendus pärast otseühenduse loomist automaatselt katkestatakse.
<Katkesta ühendus automaatselt>
<Väljas>
<Sees>
<Aeg ühenduse katkestamiseni>
1 kuni 60 (min)
<Pääsupunkti režiimi seaded>
Konfigureerige SSID/võrguvõti juhuslikult. Kui soovite seadmega korraga ühendada mitu mobiilisideseadet, peate nii SSID kui ka võrguvõtme konfigureerima juhuslikult.
<Kasuta kohandatud SSID-d>
<Väljas>
<Sees>
<SSID>
 
<Kasuta kohandatud võrguvõtit>
<Väljas>
<Sees>
<Võrguvõti>
<Luba SSID/võrguvõtme kasutamisel> *2
Määrake, kas lasta seadmel oodata otseühendust.
<Väljas>
<Sees>
Kui määrate selle sätte olekuks <Sees>, seadistage eelnevalt kohandatud SSID või võrguvõti jaotises <Pääsupunkti režiimi seaded>.
<Konfig. IP-aadr. otseühend. jaoks>
Otseühenduse ajal sisestage seadme IP-aadress käsitsi.
192.168.22.1

<Hõlbus ühendus arvuti kaudu>

Käivitage arvuti kaudu lihtsa ühenduse loomise toiming (juhtmevaba seadistamise režiim). Saate kasutada rakendust Canon Laser NW Device Setup Utility võrgusätete seadistamiseks arvuti abil.
Laadige alla rakendus Canon Laser NW Device Setup Utility Canoni veebisaidilt (https://global.canon/).

<TCP/IP-seaded>

Saate määrata seadme TCP/IP-võrgus kasutamise seaded (nt IP-aadressi seaded).
<IPv4-seaded>
Saate määrata seadme IPv4-võrgus kasutamise seaded.
<IP-aadressi seaded>
Saate konfigureerida IP-aadressi, mida kasutatakse seadmete (nt arvutid ja printerid) tuvastamiseks TCP/IP-võrgus. IPv4-aadressi seadistamine
<Hangi automaatselt>
<Hangi automaatselt>
<Väljas>
<Sees>
<Protokolli valimine>
    <Väljas>
    <DHCP>
<Automaatne IP>
    <Väljas>
    <Sees>
 
<Hangi käsitsi>*2
<IP-aadress>: 0.0.0.0
<Alamvõrgu mask>: 0.0.0.0
<Lüüsi aadress>: 0.0.0.0
 
<Seadete kontroll>
<DHCP-valikseaded>
Kui DHCP on lubatud, kasutage neid sätteid, et valida, kas kasutada DNS-serveri aadressi või domeeninime hankimiseks DHCP valikulisi funktsioone. DNS-i konfigureerimine
<Hosti nime hankimine>
<Väljas>
<Sees>
 
<DNS-i dünaam. uuend.>
<Väljas>
<Sees>
 
<DNS-serveri aadressi hankimine>
<Väljas>
<Sees>
 
<Domeeni nime hankimine>
<Väljas>
<Sees>
 
<WINS-serveri aadr. hankimine>
<Väljas>
<Sees>
 
<SMTP-serveri aadr. hankimine>
<Väljas>
<Sees>
 
<POP-serveri aadr. hankimine>
<Väljas>
<Sees>
<Pingimiskäsk>
Saate kontrollida, kas seade on võrgu kaudu arvutiga ühendatud. Võrguühenduse kontrollimine
<IPv6-seaded>
Saate määrata seadme IPv6-võrgus kasutamise seaded. IPv6-aadressi määramine
<Kasuta IPv6>
<Väljas>
<Sees>
<IPv6 seadete kontrollimine>
Saate kontrollida automaatselt hangitavat link-lokaalset aadressi.
<Olekuta aadressi seaded>
Saate lubada või keelata olekuta aadressid.
<Olekuta aadressi seaded>
<Väljas>
<Sees>
 
<Seadete kontroll>
<Olekuta aadress>
<Prefiksi pikkus>
<DHCPv6 seaded>
Saate lubada või keelata DHCPv6 kaudu hangitavad olekuga aadressid.
<DHCPv6 kasutamine>
<Väljas>
<Sees>
 
<Seadete kontroll>
<Olekuga aadress>
<Prefiksi pikkus>
<DHCP-valikseaded>
Kui DHCP on lubatud, kasutage neid sätteid, et valida, kas kasutada DNS-serveri aadressi või domeeninime hankimiseks DHCP valikulisi funktsioone. DNS-i konfigureerimine
<DNS-serveri aadressi hankimine>
<Väljas>
<Sees>
 
<Domeeni nime hankimine>
<Väljas>
<Sees>
<DNS-i seaded>
Saate määrata domeeninime süsteemi (DNS) seaded. DNS esitab IP-aadresside lahenduseks hostinime. DNS-i konfigureerimine
<IPv4 DNS-serveri aadressi seaded>
Määrake IPv4 keskkonnas DNS-serveri IP-aadress.
<Esmane DNS-server>: 0.0.0.0
<Teisene DNS-server>: 0.0.0.0
<DNS-i hosti/domeeni nime seaded>
Määrake DNS-serveris registreeritav seadme hostinimi ja selle domeeni nimi, kuhu seade kuulub.
<IPv4>
<Hosti nimi>
<Domeeni nimi>
 
<IPv6>
<IPv4 host/dom. kasutus>
<Väljas>
<Hosti nimi>
<Domeeni nimi>
<Sees>
<DNS-i dünaamilise uuendamise seaded>
Saate valida, kas soovite DNS-i kirjeid seadme IP-aadressi muutmise korral dünaamiliselt värskendada.
<IPv4>
<DNS-i dünaam. uuend.>
<Väljas>
<Sees>
<DNS-i dün. värsk. intervall>
    0 kuni 24 kuni 48 (h) 
 
<IPv6>
<DNS-i dünaam. uuend.>
<Väljas>
<Sees>
<Käsitsi aadressi salvestus>
    <Väljas>
    <Sees>
<Olekuga aadressi salvestus>
    <Väljas>
    <Sees>
<Olekuta aadressi salvestus>
    <Väljas>
    <Sees>
<DNS-i dünaamilise uuendamise intervall>
    0 kuni 24 kuni 48 (h)
<mDNS-i seaded>
Saate määrata seaded DNS-i funktsioonide kasutamiseks DNS-i serveriteta.
<IPv4>
<mDNS kasutus>
<Väljas>
<Sees>
<mDNS-i nimi>
 
<IPv6>
<mDNS kasutus>
<Väljas>
<Sees>
<Kas. sama mDNS-nime mis IPv4>
    <Väljas>
        <mDNS-i nimi>
    <Sees>
<WINS-i seaded>
Saate määrata WINS-i (Windows Internet Name Service) seaded. WINS esitab NetBIOS-i nime IP-aadressi lahendamiseks NetBIOS-i ja TCP/IP segakeskkonnas. WINS-i konfigureerimine
<WINS-i eraldusvõime>
<Väljas>
<Sees>
<WINS-serveri aadress>: 0.0.0.0
<LPD seaded>
Saate lubada või keelata LPD – printimisprotokoll, mida saab kasutada mistahes riistvaraplatvormil või opsüsteemis. Saate seadistada ka vastuvõtu ajalõpuperioodi, pärast mida printimine tühistatakse, kui prindiandmete vastuvõtt katkestatakse. Printimisprotokollide ja WSD-funktsioonide konfigureerimine
<LPD-printimise kasutamine>
<Väljas>
<Sees>
 
<Vastuv. ajalõpp>
 1 kuni 5 kuni 60 (min)
<RAW seaded>
Saate lubada või keelata RAW-i – Windowsi-põhise printimisprotokolli. Saate seadistada ka vastuvõtu ajalõpuperioodi, pärast mida printimine tühistatakse, kui prindiandmete vastuvõtt katkestatakse. Printimisprotokollide ja WSD-funktsioonide konfigureerimine
<RAW-printimise kasutamine>
<Väljas>
<Sees>
 
<Vastuv. ajalõpp>
 1 kuni 5 kuni 60 (min)
<WSD seaded>
Saate lubada või keelata printeri või skanneri teabe sirvimise ja hankimise WSD-protokolli kaudu. Printimisprotokollide ja WSD-funktsioonide konfigureerimine
<WSD-printimise kasutamine>
<Väljas>
<Sees>
<WSD sirvimise kasutus>
<Väljas>
<Sees>
 
<Kasuta WSD-skannimist>
<Väljas>
<Sees>
 
<Kasuta arvutist skannimist>
<Väljas>
<Sees>
 
<Multicast Discovery kasutus>
<Väljas>
<Sees>
<Kasuta režiimi FTP PASV>
Saate määrata, kas FTP jaoks kasutatakse PASV-režiimi. Kui loote ühenduse FTP-serveriga tulemüüri kaudu, peate kasutama PASV-režiimi. FTP PASV-režiimi konfigureerimine
<Väljas>
<Sees>
<HTTP kasutus>
Saade lubada või keelata HTTP. Seda on vaja arvutiga ühenduse loomiseks näiteks Remote UI (Kaugkasutajaliides), WSD-printimise või teenuse Google Cloud Printi kasutamisel. HTTP-side keelamine
<Väljas>
<Sees>
<IPSec-i kasutus> *1
Saate valida, kas kasutada krüptitud sidet, luues IPSec-i kaudu VPN-võrgu. IPSec-protokolli seadete konfigureerimine
<Väljas>
<Sees>
<Pordinumbri seaded>
Saate muuta protokollide pordinumbreid vastavalt võrgukeskkonnale. Pordinumbrite muutmine
<LPD>
1 kuni 515 kuni 65535
 
<RAW>
1 kuni 9100 kuni 65535
 
<WSD Multicast Discovery>
1 kuni 3702 kuni 65535
 
<HTTP>
1 kuni 80 kuni 65535
  
<Multicast Discovery>
1 kuni 427 kuni 65535
 
<POP3>
1 kuni 110 kuni 65535
 
<SMTP>
1 kuni 25 kuni 65535
 
<FTP>
1 kuni 21 kuni 65535
 
<SNMP>
1 kuni 161 kuni 65535
<MTU suurus>
Saate valida seadme saadetavate või vastu võetavate pakettide suurima lubatud mahu. Suurima ülekandeühiku muutmine
<1300>
<1400>
<1500>

<SNMP-seaded>

Saate määrata SNMP-ga ühilduva tarkvaraga arvutist seadme jälgimise ja juhtimise seadeid. SNMP-ga seadme seire ja juhtimine
<SNMPv1 seaded>
Saate keelata või lubada SNMPv1. SNMPv1 lubamisel määrake kommuuninimi ja MIB-i objektide juurdepääsuõigused.
<Väljas>
<Sees>
<SNMPv3 seaded>
Saate lubada või keelata SNMPv3. Kasutage üksikasjalike seadete määramiseks, mida kasutatakse, kui SNMPv3 on sisse lülitatud, Remote UI (Kaugkasutajaliides).
<Väljas>
<Sees>
<Printeri haldusinfo hankimine hostilt>
Saate SNMP-ga ühilduva tarkvaraga võrguarvuti kaudu printerihaldusteabe jälgimise keelata või lubada.
<Väljas>
<Sees>
<Vorminda hostires. MIB RFC2790-le>
Saate määrata, seadme oleku jälgimisel SNMP-ga ühilduva tarkvara kaudu tuleks vastata protokolli täpsematele tehnilistele andmetele (RFC2790).
<Väljas>
<Sees>

<Kasutage spetsiaalset porti>

Saate lubada või keelata püsipordi. Püsiporti kasutatakse printimisel, faksimisel või skannimisel MF Scan Utility kaudu ning seadme seadete sirvimisel või määramisel võrgu kaudu.
<Väljas>
<Sees>

<Spetsiaalpordi autent. meetod>

Saate määrata, kas spetsiaalpordi kasutamise korral piiratakse autentimismeetod ainult turvalisega. Kui valitud on <Režiim 2>, piiratakse autentimismeetod turvalisega.
<Režiim 1>
<Režiim 2>
Kui valitud on <Režiim 2>, ei saa te mõnel juhul luua ühendust seadmehaldustarkvara või draiveriga.

<Ühendamise ooteaeg käivit.-l>

Saate määrata võrguga ühendamise ooteaja. Valige see seade vastavalt võrgukeskkonnale. Võrguga ühenduse loomise ooteaja määramine
0 kuni 300 (s)

<Etherneti draiveriseaded>

Saate valida Etherneti tüübi (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) ja Etherneti siderežiimi (pooldupleks/täisdupleks). Samuti saate vaadata kohtvõrgu MAC-aadressi.
<Automaattuvastus>
Saate valida, kas siderežiim ja Etherneti tüüp tuvastatakse automaatselt või tuleb käsitsi valida. Etherneti sätete konfigureerimine
<Väljas>
<Siderežiim>
<Pooldupleks>
<Täisdupleks>
<Etherneti tüüp>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
 
<Sees>
Kui seade <Siderežiim> väärtuseks on määratud <Pooldupleks>, ei saa valida väärtust <1000BASE-T>.
<MAC-aadress>
Saate kontrollida seadme MAC-aadressi, mis on iga sideseadme kordumatu number. Traadita kohtvõrgu MAC-aadressi kuvamine

<Kasuta IEEE 802.1X> *1*2

Saate lubada või keelata IEEE 802.1X autentimise. IEEE 802.1X konfigureerimine Autentimisseaded
<Väljas>
<Sees>

<Tulemüüriseaded>

Ilma asjakohaste turvameetmeteta saavad volitamata kolmandad isikud juurdepääsu võrku ühendatud arvutitele ja muudele sideseadmetele. Volitamata juurdepääsu vältimiseks määrake paketifiltri (funktsioon, mis piirab seadmetevahelist andmesidet määratud IP-aadresside või MAC-aadressi abil) seaded.
<IPv4-aadressi filter>
Saate lubada või keelata määratud IPv4-aadressidega seadmetesse saadetud või sealt vastu võetud pakettide filtreerimise seaded. IP-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks
<Väljuva filter>
<Väljas>
<Sees>
 
<Saabuva filter>
<Väljas>
<Sees>
<IPv6-aadressi filter>
Saate lubada või keelata määratud IPv6-aadressidega seadmetesse saadetud või sealt vastu võetud pakettide filtreerimise seaded. IP-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks
<Väljuva filter>
<Väljas>
<Sees>
 
<Saabuva filter>
<Väljas>
<Sees>
<MAC-aadressi filter>
Saate lubada või keelata määratud MAC-aadressidega seadmetesse saadetud või sealt vastu võetud pakettide filtreerimise seaded. MAC-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks
<Väljuva filter>
<Väljas>
<Sees>
 
<Saabuva filter>
<Väljas>
<Sees>

<Google'i pilvprintimise seaded>

Saate lubada või keelata teenuse Google'i Pilvprintimine. Printeri registreerimine teenuses Google'i Pilvprintimine
<Kasuta Google’i pilvprint.>
<Väljas>
<Sees>
 
<Google’i pilvprint. salvestusolek>*1

<Seadme seadete haldus>

Saate määrata, kas soovite seadme andmete (nt seadete ja aadressiraamatu sihtkohtade) haldamiseks kasutada konsooli iW Management Console lisandmooduleid. Üksikasjaliku teabe saamiseks konsooli iW Management Console kohta pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusse. Seadme ja lisandmoodulite vahelise side sätete muutmine
<Väljas>
<Sees>

<RMT-SW>

Jätke see lüliti asendisse <Väljas>. Kui hooldusesinduse töötaja teeb seadme kaughalduse, võidakse teil paluda seada lüliti asendisse <Sees>.
<Väljas>
<Sees>

<Lähtesta võrguseaded>

Selle valimisel taastatakse võrguseadete tehase vaikeseaded. <Menüü lähtestus>
60KK-08L