Ettevalmistustoimingud enne kasutamise alustamist

Seadistage seade, tehes järjekorras toimingud 1 kuni 5. Lisateabe saamiseks mõne konkreetse etapi kohta klõpsake vastava jaotise kuvamiseks linki. Seadme ohutuks kasutamiseks lugege läbi ka teema Volitamata juurdepääsu takistamine.
1. toiming
2. toiming
Konfigureerige võrguseaded, mida seadistusjuhend ei hõlma. Kui teil pole tarvis seadistusjuhendit kasutada, konfigureerige võrguseaded siin.
3. toiming
4. toiming
5. toiming
Seadmine rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Kui võrgukeskkonna seadistamine on lõpetatud, saate seadme seadistada arvutist Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
Aja säästmiseks andmete importimine teisest seadmest
Kui tegemist on sama mudeliga, saate salvestada mõne teise Canoni printeri / multifunktsionaalse seadme seadistusandmed arvutisse (eksportimine) ja seejärel laadida need sellesse seadmesse (importimine). Seadete andmete importimine/eksportimine
60KK-002