IPv6-aadressi määramine

 
Seadme IPv6-aadresse saab konfigureerida Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu. Enne IPv6-aadresside määramist kontrollige IPv4-aadressi seadeid (IPv4-sätete kuvamine). IPv6-aadresside kasutamiseks peavad teil olema määratud õiged IPv4-seaded. Võtke arvesse, et IPv6-keskkonnas pole saadaval skannimisfunktsioon, mis kasutab skanneri draiverit või funktsiooni MF Scan Utility. Seade saab kasutada järgmisi IPv6-mitmikaadresse.
Tüüp
Kirjeldus
Link-lokaalne aadress
Aadress, mis kehtib ainult alamvõrgu või lingi piires ja mida ei saa kasutada ühenduseks seadmetega väljaspool marsruuterit. Link-lokaalne aadress määratakse automaatselt, kui seadme IPv6-funktsioon on lubatud.
Käsitsi aadress
Käsitsi sisestatud aadress. Selle aadressi kasutamiseks määrake prefiksi pikkus ja marsruuteri vaikeaadress.
Olekuta aadress
Automaatselt loodav aadress, mis kasutab seadme MAC-aadressi ja marsruuteri väljakuulutatavat võrguprefiksit. Olekuta aadressid eemaldatakse seadme lähtestamisel (või sisselülitamisel).
Olekuga aadress
DHCP-serverist DHCPv6-ga saadud aadress.
Lisateavet põhitoimingute kohta seadme Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu seadistamisel leiate teemast Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Valige [Network Settings]  [IPv6 Settings].
4
Klõpsake [Edit].
5
Märkige ruut [Use IPv6] ja konfigureerige nõutavad seaded.
[Use IPv6]
Seadme IPv6 lubamiseks märkige see ruut. Tühjendage märkeruut, kui IPv6 pole kasutuses.
[Stateless Address 1]
Olekuta aadressi kasutamisel märkige see ruut. Tühjendage märkeruut, kui te ei kasuta olekuta aadressi.
[Use Manual Address]
Kui soovite IPv6-aadressi sisestada käsitsi, märkige see ruut ja sisestage IP-aadress, prefiksi pikkus ja marsruuteri vaikeaadress vastavatele tekstiväljadele.
[IP Address]
Sisestage IPv6-aadress. Sisestada ei saa aadresse, mis algavad tähtedega „ff”, ega multisaateaadresse.
[Prefix Length]
Sisestage number, mis näitab võrguaadresside saadaolevate bittide arvu.
[Default Router Address]
Vajaduse korral määrake vaikemarsruuteri IPv6-aadress. Sisestada ei saa aadresse, mis algavad tähtedega „ff”, ega multisaateaadresse.
[Use DHCPv6]
Olekuga aadressi kasutamisel märkige see ruut. Tühjendage märkeruut, kui DHCPv6 pole kasutuses.
6
Klõpsake [OK].
7
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
Seadete õigsuse kontrollimine
Veenduge, et arvutis saab kuvada rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva, sisestades seadme IPv6-aadressi. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
Juhtpaneelilt sätete valimine
IPv6 sätetele pääseb ligi ka valiku <Menüü> kaudu kuval Avamenüü. <IPv6-seaded>
Kui muutsite IP aadressi pärast printeri draiveri paigaldamist
Te peate lisama uue pordi. Printeri portide konfigureerimine
60KK-00L