Printimisprotokollide ja WSD-funktsioonide konfigureerimine

Konfigureerige dokumentide võrguarvutist printimiseks kasutatavad protokollid.
Lisateavet põhitoimingute kohta seadme Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu seadistamisel leiate teemast Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake [Network Settings].
4
Konfigureerige printimisprotokollid.
LPD või RAW konfigureerimine
1
Valige [LPD Settings] või [RAW Settings]  [Edit].
2
Vajadusel konfigureerige need seaded.
[Use LPD Printing]
LPD abil printimiseks märkige see ruut. Tühjendage märkeruut, kui LPD pole kasutuses.
[Use RAW Printing]
RAW abil printimiseks märkige see ruut. Tühjendage märkeruut, kui RAW pole kasutuses.
[RX Timeout]
Seadistage see väärtus andmete vastuvõtmise taaskäivituse ooteajana. Kui andmete vastuvõtt seadistatud aja jooksul ei taaskäivitu, siis printimine katkestatakse.
3
Klõpsake [OK].
WSD konfigureerimine
1
Valige [WSD Settings] [Edit].
2
Vajadusel konfigureerige need seaded.
[Use WSD Printing]
WSD abil printimiseks märkige see ruut. Tühjendage märkeruut, kui WSD pole kasutuses.
[Use WSD Browsing]
Märkige ruut seadme kohta WSD kaudu teabe saamiseks. Ruut märgitakse automaatselt, kui ruut [Use WSD Printing] on märgitud.
[Use WSD Scanning]
WSD skannimine võimaldab dokumente arvutisse skannida skanneridraiverit installimata. WSD abil dokumendi skannimiseks märkige see ruut. Tühjendage märkeruut, kui WSD-skannimine pole kasutuses.
[Use Computer Scanning]
Märkige ruut WSD-skannimise jaoks seadme juhtimisel juhtpaneeli abil. Selle ruudu saab märkida ainult juhul, kui ruut [Use WSD Scanning] on märgitud. Skannimiseks valige <Skanni> ekraanil Avamenüü ja määratlege skannitud sisu salvestamiskohana WSD-ühendusega arvuti (Skannimine ja arvutisse salvestamine).
[Use Multicast Discovery]
Märkige ruut seadme määramiseks vastama multisaate tuvastussõnumile. Kui ruut on tühjendatud, jääb seade energiasäästurežiimi isegi siis, kui tuvastussõnumid võrgus liiguvad.
3
Klõpsake [OK].
5
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
Juhtpaneelilt sätete valimine
LPD, RAW ja WSD-seadetele pääseb juurde ka <Menüü> kaudu kuval Avamenüü.
<LPD seaded>
<RAW seaded>
<WSD seaded>
WSD-võrguseadmete seadistamine
WSD-võrguseadmed saab lisada printerikaustast. Avage printerikaust (Printerikausta kuvamine)  klõpsake käsku [Lisa seade] või [Lisa printer] ja järgige kuvatavaid juhiseid. Lisateavet WSD-võrgu draiveri installimise kohta vaadake vastavate draiverite kasutusjuhenditest veebijuhendi saidil.
Pordi numbri muutmiseks:
Printimisprotokollis tuleb kasutada sama pordinumbrit, mida kasutatakse seadmes ja arvutis.
Printeri portide konfigureerimine
Pordinumbrite muutmine
60KK-00U