Etherneti sätete konfigureerimine

 
Ethernet on andmete edastamise standard kohalikus võrgus (LAN). Saate määrata siderežiimi ja Etherneti tüübi. Üldjuhul saab seadet kasutada vaikeväärtusi (<Etherneti draiveriseaded>) muutmata, kuid te saate muuta neid sätteid võrgukeskkonnale sobivateks.
1
Valige <Menüü> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige <Eelistused>  <Võrk>.
Sisselogimiskuva kuvamisel sisestage õige ID ja PIN-kood. Seadmesse sisselogimine
3
Valige <Etherneti draiveriseaded>.
4
Valige, kas konfigureerida Etherneti seaded automaatselt või käsitsi.
Kui automaattuvastamine on lubatud, siis seade tuvastab ja määrab automaatselt Etherneti siderežiimi ja kasutatava tüübi.
Etherneti sätete automaatne konfigureerimine
Valige <Sees> üksuses <Automaattuvastus>.
Etherneti sätete käsitsi konfigureerimine
1
Valige <Väljas> üksuses <Automaattuvastus>.
2
<Siderežiim>  valige siderežiim.
<Pooldupleks>
Vaheldumisi saadab ja võtab vastu sideandmeid. Valige, millal on seade võrguseadmega ühendatud pooldupleksi abil.
<Täisdupleks>
Saadab ja võtab samaaegselt vastu sideandmeid. Seda seadet kasutage enamike keskkondade jaoks.
3
<Etherneti tüüp>  valige Etherneti tüüp.
4
Valige <Rakenda>.
5
Valige <OK>.
6
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
60KK-010