SMB konfigureerimine

 
SMB (serveri sõnumiplokk) on protokoll, mida kasutatakse ressursside (nt failid ja printerid) ühiskasutusse andmiseks, kui võrgus on enam kui üks seade. Seade kasutab SMB-d skannitud dokumentide ühiskausta salvestamiseks. Sõltuvalt võrgust peate ehk määrama NetBIOS-i ja töörühma nime.
NetBIOS-i nimi
Windowsi võrgus, mis kasutab NetBIOS-i, kasutatakse NetBIOS-i nimesid võrku ühendatud arvutite tuvastamiseks ning samuti failide ühiskasutusse andmiseks ja muude võrguteenuste jaoks. Enamik arvuteid kasutab arvuti nime NetBIOS-i nimena.
Töörühma nimi
Töörühma nimi on nimi mitme arvuti rühmitamiseks nii, et põhilised võrgufunktsioonid (nt failide ühikasutusse andmine) oleksid Windowsi võrgus saadaval. Määrake töörühma nimi selle rühma tuvastamiseks, kuhu seade kuulub.
Lisateavet põhitoimingute kohta seadme Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu seadistamisel leiate teemast Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Valige [Network Settings]  [SMB Settings].
4
Klõpsake [Edit].
5
Määrake soovitud sätted.
[NetBIOS Name]
Sisestage seadme NetBIOS-i nime tähemärgid.
[Workgroup Name]
Sisestage töörühma (kuhu seade kuulub) nime tähemärgid.
Tärniga (*) algavaid NetBIOS-i nimesid või töörühma nimesid ei saa WINS-serverisse registreerida.
6
Klõpsake [OK].
7
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
60KK-014