SNMP-ga seadme seire ja juhtimine

Lihtne võrguhaldusprotokoll (SNMP) on võrgu sideseadmete seire ja juhtimise protokoll MIB abil. Seade toetab SNMPv1 ja turbetäiustustega SNMPv3 protokolli. Seadme olekut saate kontrollida arvutist, kui prindite dokumente või kasutate Remote UI (Kaugkasutajaliides). Saate lubada kas SNMPv1 või SNMPv3, või mõlemad korraga. Määrake iga versiooni seaded, mis sobivad teie võrgukeskkonnaga ja kasutusotstarbega.
SNMPv1
SNMPv1 kasutab SNMP suhtluse määratlemiseks teavet nimega „kogukond”. Kuna see teave esitatakse võrgus lihttekstina, on teie võrk rünnakute suhtes haavatav. Kui soovite tagada võrguturbe, keelake SNMPv1 ja kasutage SNMPv3 protokolli.
SNMPv3
SNMPv3 protokolliga saate juurutada võrguseadmete haldust, mida kaitsevad töökindlad turbefunktsioonid. Võtke arvesse, et TLS-standard peab enne SNMPv3 (TLS-i võtme ja sertifikaadi konfigureerimine) konfigureerimist olema Remote UI (Kaugkasutajaliides) jaoks lubatud.
Seade ei toeta SNMP ülekatteteatise funktsiooni.
Teavet SNMP pordinumbri muutmise kohta vt teemast Pordinumbrite muutmine.
Võrguarvutisse installitud SNMP-haldustarkvara abil saate konfigureerida, jälgida ja juhtida seadet arvuti kaudu kaugjuhtimise abil. Lisateavet haldustarkvara kohta leiate kasutusjuhendist.
Lisateavet põhitoimingute kohta seadme Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu seadistamisel leiate teemast Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Valige [Network Settings]  [SNMP Settings].
4
Klõpsake [Edit].
5
Määrake SNMPv1 seaded.
Kui teil pole vaja SNMPv1 seadeid muuta, jätkake järgmise juhisega.
[Use SNMPv1]
Märkige ruut SNMPv1 lubamiseks. Ülejäänud SNMPv1 sätted saate määrata ainult siis, kui see ruut on märgitud.
[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]
Märkige ruut kommuuninime määramiseks. Kui teil pole vaja kommuuninime määrata, tühjendage ruut.
[Community Name]
Sisestage kommuuni nime tähemärgid.
[MIB Access Permission]
Valige iga kommuuni puhul [Read/Write] või [Read Only] seoses MIB-objektide juurdepääsuõigustega.
[Read/Write]
Lubab MIB-objektide väärtusi vaadata ja muuta.
[Read Only]
Lubab MIB-objektide väärtusi ainult vaadata.
[Use Dedicated Community]
Määratud kommuun on eelmääratud kommuun, mis on mõeldud ainult Canoni tarkvara kasutavatele administraatoritele, nt iW Management Console. Märkige see ruut määratud kommuuni kasutamiseks ja määrake [MIB Access Permission]. Kui te ei soovi määratud kommuuni kasutada, tühjendage märkeruut.
6
Määrake SNMPv3 seaded.
Kui teil pole vaja SNMPv3 seadeid muuta, jätkake järgmise juhisega.
[Use SNMPv3]
Märkige ruut SNMPv3 lubamiseks. Ülejäänud SNMPv3 sätted saate määrata ainult siis, kui see ruut on märgitud.
[Enable User]
Märkige ruut valikute [User Settings 1] / [User Settings 2] / [User Settings 3] lubamiseks. Kasutajasätete keelamiseks tühjendage vastav märkeruut.
[User Name]
Sisestage tähtnumbriline kasutajanimi.
[MIB Access Permission]
Valige [Read/Write] või [Read Only] juurdepääsuõiguste jaoks MIB-objektidele.
[Read/Write]
Lubab MIB-objektide väärtusi vaadata ja muuta.
[Read Only]
Lubab MIB-objektide väärtusi ainult vaadata.
[Security Settings]
Soovitud autentimis- või krüptimissätete kombinatsiooni määramiseks valige olek [Authentication On/Encryption On], [Authentication On/Encryption Off] või [Authentication Off/Encryption Off].
[Authentication Algorithm]
Kui valisite [Authentication On/Encryption On] või [Authentication On/Encryption Off] valikus [Security Settings], valige oma võrgukeskkonnale vastav autentimise algoritm.
[Encryption Algorithm]
Kui valisite [Authentication On/Encryption On] jaotises [Security Settings], valige oma võrgukeskkonnale vastav autentimise algoritm.
[Set/Change Password]
Parooli määramiseks või muutmiseks märkige ruut ja sisestage tekstiväljale [Authentication Password] või [Encryption Password] parooli tähemärgid. Kinnitamiseks sisestage sama parool tekstiväljal [Confirm]. Paroole saab määrata iseseisvalt ka autentimis- ja krüptimisalgoritmidele.
7
Määrake printerihaldusteabe saamise seaded.
SNMP abil saab printerihaldusteavet (nt printimisprotokollid ja printeripordid) võrguarvutist regulaarselt jälgida ja hankida.
[Acquire Printer Management Information from Host]
Märkige ruut seadme printerihaldusteabe jälgimise lubamiseks SNMP kaudu. Printerihaldusteabe jälgimise keelamiseks tühjendage märkeruut.
8
Klõpsake [OK].
9
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
SNMPv1 keelamine
Juhul kui SNMPv1 on keelatud, ei pruugi aeadme mõni funktsioon (nt printeri draiveri kaudu seadme kohta teabe hankimine) enam saadaval olla.
Juhtpaneeli kasutamine
SNMP sätted saate lubada või keelata <Menüü> kaudu. <SNMP-seaded>
Nii SNMPv1 kui ka SNMPv3 lubamine
Kui SNMP mõlemad versioonid on lubatud, on soovitatav määrata SNMPv1 MIB-juurdepääsuõiguseks [Read Only]. MIB-i juurdepääsuõigused saab SNMPv1 ja SNMPv3 jaoks määrata eraldi (ka iga SNMPv3 kasutaja jaoks). Valides SNMPv1 [Read/Write] (täieliku juurdepääsuõiguse), vähenevad SNMPv3 iseloomustavad töökindlad turbefunktsioonid, kuna sel juhul kontrollitakse enamikke masinaseadeid SNMPv1 abil.
60KK-017