Seadme konfigureerimine võrgukeskkonna jaoks

Võrgu konfigureerimine sõltub võrgukasutuse eesmärgist. Seade ühildub võimalikult paljude võrgukonfiguratsioonidega ja see on varustatud mitme erineva tehnoloogiaga. Konsulteerige võrguadministraatoriga ning määrake teie võrgukeskkonnale sobiv konfiguratsioon.
 
60KK-00Y