SSID ja võrguvõtme vaatamine

Traadita side ühenduse käsitsi seadistamisel peate määrama traadita side marsruuteri SSID ja võrguvõtme. SSID ja võrguvõti võivad olla näidatud võrguseadmetel. Kontrollige seadmeid ja enne ühenduse seadistamist kirjutage üles vajalik teave. Võrguseadmete kohta lisateabe saamiseks lugege seadmete kasutusjuhendeid või pöörduge seadme tootja poole.
SSID
Kindla traadita side kohtvõrgu tuvastamiseks antud nimi. SSID jaoks kasutatakse ka termineid „pöörduspunkti nimi” ja „võrgunimi”.
Võrguvõti
Andmete krüptimiseks või võrgu autentimiseks kasutatav märksõna või parool. Võrguvõtme jaoks kasutatakse ka termineid „krüptimisvõti”, „WEP-võti”, „WPA/WPA2 pääsukood” ja „eeljaotatud võti (PSK)”.
Traadita side turbeprotokollid (autentimine ja krüptimine)
Traadita side ühenduse käsitsiseadistamisel üksikasjalike seadetega tuleb teil määrata turbeseaded. Vaadake järgmist teavet.
Turbetüübid (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
Autentimisviis (Open System/Shared Key)
Krüptimisviis (TKIP/AES-CCMP)

SSID ja võrguvõtme vaatamine arvutist

SSID või võrguvõti võib olla muudetud. Kui te ei tea SSID-d või võrguvõtit, saate neid vaadata tarkvaraga „Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Traadita side võrguühenduse seadistamise abimees)“. Laadige tarkvara „Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Traadita side võrguühenduse seadistamise abimees)“ alla Canoni veebisaidilt (https://global.canon/) ja käivitage see traadita side kohtvõrguga ühendatud arvutis.
Kui pärast tarkvara „Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Traadita side võrguühenduse seadistamise abimees)” käivitamist ei kuvata ekraanil pöörduspunkti, siis kontrollige, kas seadistamine on nii arvutis kui traadita side kohtvõrgu marsruuteris lõpule viidud.
60KK-00H