Ühenduse seadistamine traadita side marsruuteri valimisel

Saate otsida ühenduse loomiseks saadaolevaid traadita side marsruutereid (või pöörduspunkte) ja valida seadme kuvalt ühe. Võrguvõtmena sisestage WEP-võti või PSK. Enne traadita side marsruuteri valimist kontrollige ja kirjutage üles nõutav seadistusinfo, k.a SSID ja võrguvõti (SSID ja võrguvõtme vaatamine).
Turbeseaded
Kui traadita side ühendus on loodud traadita side marsruuteri abil, määratakse WEP-autentimisviisiks <Avatud süsteem> või WPA-/WPA2-krüptimisviisiks <Automaatne> (AES-CCMP või TKIP). Kui soovite valida WEP-autentimisviisiks <Jagatud võti> või WPA/WPA2 krüptimisviisiks <AES-CCMP>, peate ühenduse seadistamiseks kasutama varianti <Sisestage käsitsi>. Ühenduse seadistamine üksikasjalike seadete määramisega
1
Valige <Menüü> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige <Eelistused>  <Võrk>.
Sisselogimiskuva kuvamisel sisestage õige ID ja PIN-kood. Seadmesse sisselogimine
3
Valige <Juhtmevaba LAN-i seaded>.
Kui kuvatakse teade <Kas soovite juhtmeta LAN-i lubada?>, valige <Jah>.
4
Lugege kuvatud teade läbi ja valige <OK>.
5
Valige <SSID seaded>.
6
Valige <Valige pääsupunkt>.
Seade hakkab otsima saadaolevaid traadita side marsruutereid.
Kui kuvatakse teade, et pääsupunkti ei õnnestu leida, kontrollige võrgusätteid. Lisateavet leiate veebijuhendi saidilt teemast „Tõrkeotsing (FAQ)“.
7
Valige traadita side kohtvõrgu marsruuter.
Valige marsruuter, mille SSID vastab teie poolt üleskirjutatule, ja valige <Edasi>  <OK>.
Turbesätete üksikasjade kuvamiseks
Valige traadita side kohtvõrgu marsruuter ja valige <Andmed>. Algkuvale naasmiseks valige .
Kui otsitavat traadita side marsruuterit ei leita
Kontrollige, kas seade on õigesti installitud ja võrguühenduseks valmis. Lisateavet leiate veebijuhendi saidilt teemast „Tõrkeotsing (FAQ)“.
8
Sisestage üleskirjutatud võrguvõti.
Sisestage võrguvõti ja valige <Rakenda>.
Teksti sisestamise kohta vaadake teemat Teksti sisestamine.
9
Valige <Jah>.
Kui seadistamise käigus kuvatakse tõrketeade
Valige <Sule>, kontrollige, kas võrguvõti on õige, ja naaske 5. toimingu juurde.
10
Oodake, kuni kuvatakse teade <Ühendatud.>.
11
Valige <Sule>.
Oodake mõni minut, kuni IP-aadress ja muud üksused automaatselt seadistatakse.
Signaali tugevus
Kui ühenduse loomiseks on saadaval rohkem kui üks traadita side marsruuter, loob seade ühenduse tugevaima signaaliga seadmega. Signaali tugevust mõõdetakse RSSI (Received Signal Strength Indication) abil.
Saate IP-aadressi seadistada käsitsi. IP-aadresside seadistamine
Kui seade on ühendatud traadita side kohtvõrguga, kuvatakse Wi-Fi ikoon kuval Avamenüü või iga funktsiooni ekraanil Basic Features. Põhikuvad
Energiatarbe vähendamine
Seadme saab traadita side marsruuteri signaalide põhjal määrata aktiveerima režiimi <Energiasäästurežiim>. <Energiasäästurežiim>
Seadme IP-aadressi muutumise korral
DHCP-keskkonnas võib seadme IP-aadress muutuda automaatselt. Sel juhul säilitatakse ühendus niikaua, kui seade ja arvuti on samas alamvõrgus.
60KK-00E