Ühenduse seadistamine WPS-i PIN-koodi režiimi abil

Kui teie traadita side marsruuter toetab WPS-i PIN-koodi režiimi, looge seadmes PIN-kood ja registreerige kood võrguseadmes.
Traadita side marsruuteri kasutamine võib iga seadme korral erineda. Abi saamiseks lugege võrguseadme juhendeid.
Arvuti kaudu
1
Sisenege traadita side marsruuterisse arvuti kaudu ja kuvage ekraan WPS-i PIN-koodi sisestamiseks.
Lisateavet leiate võrguseadme kasutusjuhendist.
Juhtpaneeli kaudu
2
Valige <Menüü> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
3
Valige <Eelistused> <Võrk>.
Sisselogimiskuva kuvamisel sisestage õige ID ja PIN-kood. Seadmesse sisselogimine
4
Valige <Juhtmevaba LAN-i seaded>.
Kui kuvatakse teade <Kas soovite juhtmeta LAN-i lubada?>, valige <Jah>.
5
Lugege kuvatud teade läbi ja valige <OK>.
6
Valige <WPS-i PIN-koodi režiim>.
7
Valige <Jah>.
Luuakse PIN-kood ja see kuvatakse ekraanil.
Arvuti kaudu
8
Registreerige loodud PIN-kood traadita side marsruuteris.
Registreerige PIN-kood 1. toimingus kuvatud seadistuskuval.
PIN-kood tuleb registreerida kümne minuti jooksul pärast 7. toimingus <Jah> valimist.
Kui seadistamise käigus kuvatakse tõrketeade
Valige <Sule> ja naaske 6. toimingu juurde.
Juhtpaneeli kaudu
9
Oodake, kuni kuvatakse teade <Ühendatud.>.
10
Valige <Sule>.
Oodake mõni minut, kuni IP-aadress ja muud üksused automaatselt seadistatakse.
Signaali tugevus
Kui ühenduse loomiseks on saadaval rohkem kui üks traadita side marsruuter, loob seade ühenduse tugevaima signaaliga seadmega. Signaali tugevust mõõdetakse RSSI (Received Signal Strength Indication) abil.
Saate IP-aadressi seadistada käsitsi. IP-aadresside seadistamine
Kui seade on ühendatud traadita side kohtvõrguga, kuvatakse Wi-Fi ikoon kuval Avamenüü või iga funktsiooni ekraanil Basic Features. Põhikuvad
Energiatarbe vähendamine
Seadme saab traadita side marsruuteri signaalide põhjal määrata aktiveerima režiimi <Energiasäästurežiim>. <Energiasäästurežiim>
Seadme IP-aadressi muutumise korral
DHCP-keskkonnas võib seadme IP-aadress muutuda automaatselt. Sel juhul säilitatakse ühendus niikaua, kui seade ja arvuti on samas alamvõrgus.
60KK-00C