Ühenduse seadistamine WPS-i abil (Nupuvajutusrežiim)

Kui teie traadita side marsruuter toetab WPS-i nupuvajutusrežiimi, saate ühenduse hõlpsasti luua WPS-i nupu abil.
Traadita side marsruuteri kasutamine võib iga seadme korral erineda. Abi saamiseks lugege võrguseadme juhendeid.
1
Valige <Menüü> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige <Eelistused>  <Võrk>.
Sisselogimiskuva kuvamisel sisestage õige ID ja PIN-kood. Seadmesse sisselogimine
3
Valige <Juhtmevaba LAN-i seaded>.
Kui kuvatakse teade <Kas soovite juhtmeta LAN-i lubada?>, valige <Jah>.
4
Lugege kuvatud teade läbi ja valige <OK>.
5
Valige <WPS-i nupurežiim>.
6
Valige <Jah>.
7
Vajutage traadita side marsruuteri WPS-i nuppu ja hoidke seda all.
Nuppu tuleb vajutada kahe minuti jooksul pärast 6. toimingus <Jah> valimist.
Sõltuvalt võrguseadmest peate vajutama nuppu ja seda all hoidma 2 sekundit või kauem. Abi saamiseks lugege võrguseadme juhendeid.
Kui seadistamise käigus kuvatakse tõrketeade
Valige <Sule> ja naaske 5. toimingu juurde.
8
Oodake, kuni kuvatakse teade <Ühendatud.>.
9
Valige <Sule>.
Oodake mõni minut, kuni IP-aadress ja muud üksused automaatselt seadistatakse.
Signaali tugevus
Kui ühenduse loomiseks on saadaval rohkem kui üks traadita side marsruuter, loob seade ühenduse tugevaima signaaliga seadmega. Signaali tugevust mõõdetakse RSSI (Received Signal Strength Indication) abil.
Saate IP-aadressi seadistada käsitsi. IP-aadresside seadistamine
Kui seade on ühendatud traadita side kohtvõrguga, kuvatakse Wi-Fi ikoon kuval Avamenüü või iga funktsiooni ekraanil Basic Features. Põhikuvad
Energiatarbe vähendamine
Seadme saab traadita side marsruuteri signaalide põhjal määrata aktiveerima režiimi <Energiasäästurežiim>. <Energiasäästurežiim>
Seadme IP-aadressi muutumise korral
DHCP-keskkonnas võib seadme IP-aadress muutuda automaatselt. Sel juhul säilitatakse ühendus niikaua, kui seade ja arvuti on samas alamvõrgus.
60KK-00A