Võrgukeskkonna seadistamine

Seadme ja juhtmega või juhtmeta kohtvõrgu (LAN) ühendamisel peate valitud võrgule määrama kordumatu IP-aadressi. Valige „juhtmega” või „juhtmeta” sõltuvalt sidekeskkonnast ja võrguseadmetest. Kindlate IP-aadressi seadete saamiseks pöörduge Interneti-teenuse pakkuja või võrguadministraatori poole.
Kui seade on ühendatud turvamata võrku, võivad teie isiklikud andmed lekkida kolmandatele osapooltele.
Seade ei saa luua ühendust korraga nii kaabelühendusega kui ka traadita side kohtvõrguga.
Kohtvõrgukaabel ega marsruuter ei kuulu seadme komplekti. Vajaduse korral hankige need.
Lisateabe saamiseks võrguseadmete kohta lugege seadmete kasutusjuhendeid või pöörduge seadme tootja poole.

Enne alustamist

Seadme võrkuühendamiseks tehke järgmist.
 
 
Kontrollige arvuti seadeid.
Veenduge, et arvuti on õigesti võrku ühendatud. Lisateabe saamiseks lugege kasutatavate seadmete kasutusjuhendeid või pöörduge seadmetootjate poole.
Kontrollige, kas arvuti võrguseaded on määratud. Kui võrk pole õigesti seadistatud, ei saa te seadet võrgus kasutada isegi siis, kui täidate allolevad toimingud.
Sõltuvalt võrgust tuleb teil võib-olla muuta ühendusmeetodi seadeid või Etherneti tüüpi (Etherneti sätete konfigureerimine). Lisateabe saamiseks pöörduge Interneti-teenuse pakkuja või võrguadministraatori poole.
Ühenduse loomiseks IEEE 802.1X võrguga vt teemat IEEE 802.1X konfigureerimine Autentimisseaded.
 
 
Valige kaabelühendusega või traadita side kohtvõrk.
 
 
Looge ühendus kaabelühendusega või traadita side kohtvõrguga.
Jätkake jaotisega, mis vastab 2. toimingu käigus valitud seadele.
Ühenduse loomine kaabelühendusega kohtvõrguga
Ühenduse loomine traadita side kohtvõrguga
 
 
Seadistage vajadusel IP-aadress.
Uuena ostetud seade on seadistatud hankima IP-aadressi automaatselt. Kui soovite kasutada kindlat IP-aadressi, muutke seda seadistust. IP-aadresside seadistamine
60KK-006