E-posti/I-faksi sätete konfigureerimine

Kasutage Remote UI (Kaugkasutajaliides) funktsiooni saatmise ja vastuvõtmise üksikasjalike sätete, nt seadme I-fakside saatmiseks ja vastuvõtmiseks kasutamise sätete ning POP-i autentimise sätete konfigureerimiseks ja meilide või I-fakside saatmiseelselt krüptimiseks. Seadeid küsige teenusepakkujalt või võrguadministraatorilt.
Lisateavet põhitoimingute kohta seadme Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu seadistamisel leiate teemast Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Valige [TX Settings] [E-Mail/I-Fax Settings].
4
Klõpsake [Edit].
5
Määrake soovitud sätted.
[SMTP Server]
Sisestage meilisõnumite ja I-fakside saatmiseks SMTP serverinime (või IP-aadressi) tähemärgid.
[E-Mail Address]
Sisestage seadmes kasutatava e-posti aadressi tähemärgid.
[POP Server]
Sisestage meilisõnumite ja I-fakside saatmiseks SMTP serverinime (või IP-aadressi) tähemärgid.
[User Name]
Sisestage määratud e-posti konto kasutajanime tähemärgid, kui kasutatakse POP3-serverit.
[Set/Change Password]
POP3-serveri kasutamisel parooli määramiseks või muutmiseks tuleb märkida see ruut ja sisestada tähemärgid tekstiväljale [Password].
Määrake I-faksi vastuvõtmiseks vajalikud sätted
Pop autentimise seadistamine enne saatmist
POP enne SMTP autentimist takistab volitusi mitte omavatel kasutajatel e-posti ja I-fakside saatmise, teostades POP3 serveris kasutaja tuvastuse.
SMTP autentimise seadistamine
Kui seadistate SMTP autentimise (SMTP AUTH), siis e-kirja või I-faksi saatmise alguses tuleb läbida kasutaja tuvastus kasutajanime ja salasõnaga.
Krüptitud ühenduse seadistamine
Teil on võimalus konfigureerida suhtlemine SMTP või POP3 serveriga krüptiliseks.
6
Klõpsake [OK].
7
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
Sõltuvalt kasutatavast võrgust tuleb teil ehk muuta SMTP- või POP3-pordi sätteid (Pordinumbrite muutmine). Lisateabe saamiseks pöörduge Interneti-teenuse pakkuja või võrguadministraatori poole.
60KK-01S