Jätkake e-postiga saatmise/I-faksiga saatmise ja vastuvõtmise sätetega

Enne seadme konfigureerimist meilisõnumite saatmiseks lugege läbi järgmised häälestusjuhised.
 
 
Veenduge, et seade ja arvuti oleksid omavahel õigesti ühendatud.
 
 
Veenduge, et teil oleks käepärast järgmine teave:
Seadme IP-aadress. Võrgusätete vaatamine
Sihtkohana registreeritav e-posti aadress.
teave e-posti serveri kohta (sh SMTP-serveri nimi, pordinumbrid, kas autentimine on nõutav või mitte ning autentimiseks vajalik kasutajanimi ja parool).
E-posti serveri seadete kohta saate lisateavet oma Interneti-teenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt.
 
 
Veenduge, et teie arvuti vastaks tööriista Send Function Setting Tool (Saatmisfunktsiooni seadistamise tööriist) (e-posti saatmine) süsteeminõuetele.
Süsteeminõuded: Send Function Setting Tool (Saatmisfunktsiooni seadistamise tööriist) Operatsioonisüsteem
Veenduge ka, et <HTTP kasutus> ja <Kasuta kaugliidest> oleksid määratud olekusse <Sees>.
HTTP-side keelamine
Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) keelamine
 
 
Määrake seadme konfiguratsioon.
Põhiliste E-posti sätete konfigureerimine Põhiliste E-posti sätete konfigureerimine
I-faksi vastuvõtmise sätete konfigureerimine E-posti/I-faksi sätete konfigureerimine
Täpsemate e-posti/I-faksi sideühenduse sätete (autentimine, krüptimine jne) konfigureerimine E-posti/I-faksi sätete konfigureerimine
60KK-01L