FTP-serveri määramine salvestuskohana

Enne seadme konfigureerimist FTP-serverisse skannimiseks lugege läbi järgmised seadistusjuhised.
 
 
Veenduge, et seade ja arvuti oleksid omavahel õigesti ühendatud.
 
 
Veenduge, et teil oleks käepärast järgmine teave:
Seadme IP-aadress. Võrgusätete vaatamine
FTP-serveri nimi.
Tee FTP-serverini ja kausta nimi.
Kasutajanimi, parool (kui see on seadistatud).
Kui FTP-serveri tee, kausta nimi, kasutajanimi, parool jne ei ole teada, võtke ühendust võrguadministraatoriga.
FTP pordi numbri muutmiseks. Pordinumbrite muutmine
 
 
Kontrollige, kas peate kasutama PASV-režiimi.
Kui seadme ja FTP-serveri vahel on seadistatud tulemüür, peate seadistama PASV-režiimi. FTP PASV-režiimi konfigureerimine
Veenduge ka, et <HTTP kasutus> ja <Kasuta kaugliidest> oleksid määratud olekusse <Sees>.
HTTP-side keelamine
Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) keelamine
 
 
Registreerige FTP-serveri aadress.
60KK-01X