Ühiskausta määramine salvestuskohana

Enne seadme konfigureerimist ühiskaustadesse skannimiseks lugege läbi järgmised häälestusjuhised.
 
 
Veenduge, et seade ja arvuti oleksid omavahel õigesti ühendatud.
 
 
Veenduge, et teil oleks käepärast järgmine teave:
Seadme IP-aadress. Võrgusätete vaatamine
Selle arvuti nimi, kus asub ühiskaust. Arvuti nime kontrollimine
Ühiskausta tee ja nimi (kui kaustale on seadistatud juurdepääsupiirangud, on vaja teada ka kasutajanime ning parooli).
Uue ühiskausta loomise juhised leiate juhendist „Send Setting Guide (Saatmise seadistusjuhend)”.
 
 
Veenduge, et teie arvuti vastaks tööriista Send Function Setting Tool (Saatmisfunktsiooni seadistamise tööriist) süsteeminõuetele.
Süsteeminõuded: Send Function Setting Tool (Saatmisfunktsiooni seadistamise tööriist) Operatsioonisüsteem
Veenduge ka, et <HTTP kasutus> ja <Kasuta kaugliidest> oleksid määratud olekusse <Sees>.
HTTP-side keelamine
Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) keelamine
 
 
Määrake seadme konfiguratsioon. Ühiskausta määramine salvestuskohana
60KK-01U