Skannimisseadete konfigureerimine

Et skannitud originaale saaks saata otse e-postiga või I-faksiga või salvestada ühiskausta või FTP-serverisse, tuleb võrk konfigureerida. Send Function Setting Tool (Saatmisfunktsiooni seadistamise tööriist) on seadmes olev rakendus, mis aitab teid seadistamisel. Määrake eesmärgile ja võrgukeskkonnale vastav konfiguratsioon.
Salvestamine arvutisse
Skannimine e-posti või I-faksiga saatmiseks
Ühiskaustadesse skannimine
FTP-serverisse salvestamine
60KK-01J