Faksi jaoks kasutatava vastuvõturežiimi väljavalimine

Enne faksiseadete konfigureerimist määratlege, milline vastuvõturežiim sobib kõige paremini teie kavandatava kasutusviisiga.
Kavandatav kasutus
Vastuvõturežiim
Ainult faks / mitte kunagi telefon
<Automaatne>
Kasutage seda sätet, kui soovite seadme abil ainult fakse vastu võtta ega soovi kasutada telefoni ega valikulist telefonitoru.
Peamiselt telefon / peaaegu mitte kunagi faks
<Käsitsi>
Ühendage telefon või telefonitoru seadmega. Valige see säte, kui soovite põhiliselt kasutada telefoni. Faksi vastuvõtmise saate käsitsi määrata.
Nii faks kui ka telefon
Automaatvastaja korral
<Automaatvastaja>
Ühendage automaatvastaja. Helistajad saavad jätta teate, kui nad helistavad ja te pole telefoni juures. Seade võtab sissetulevad faksid automaatselt vastu.
Tavatelefoni või käsikomplekti korral
<Faks/tel (automaatne lülitus)>
Ühendage telefon või valikuline telefonitoru. Seade võtab sissetulevad faksid automaatselt vastu ja sissetulevate kõnede korral heliseb telefon.
Sõltuvalt seadmega ühendatud telefoni tüübist ei pruugi seade fakse õigesti saata ega vastu võtta.
Olenevalt teie asukohariigist või -piirkonnast saate vastuvõturežiimiks käsitsi määrata ka mõne ülalkirjeldatud režiimist erineva režiimi.
Fakside vastuvõtmine
»
Jätkake teemaga Faksinumbri ja seadme nime salvestamine
60KK-01C