Vastuvõturežiimi valimine

Valige eelnevalt vastuvõturežiim, mis sobib teie kavatsetava kasutusviisiga (Faksi jaoks kasutatava vastuvõturežiimi väljavalimine).
1
Valige <Edasi>.
2
Vastuvõturežiimi valimine
Valige <Jah> või <Ei>, et valida kavandatavate toimingute vastuvõturežiim.
Olenevalt teie asukohariigist või -piirkonnast saate vastuvõturežiimiks käsitsi määrata ka mõne allpool kirjeldatud režiimist erineva režiimi. Fakside vastuvõtmine
Vastuvõturežiimi seadmiseks olekusse <Automaatne>
Valige <Ei>.
Vastuvõturežiimi seadmiseks olekusse <Automaatvastaja>
Valige <Jah> <Jah>.
Vastuvõturežiimi seadmiseks olekusse <Faks/tel (automaatne lülitus)>
Valige <Jah> <Ei> <Jah>.
Vastuvõturežiimi seadmiseks olekusse <Käsitsi>
Valige <Jah> <Ei> <Ei>.
3
Valige <Rakenda>.
Kui RX-režiim on määratud, kuvatakse telefoniliini ühendusmeetod.
»
Jätkake teemaga Telefoniliini ühendamine
60KK-01F