Faksifunktsioonide algseadete konfigureerimine

Järgige faksiseadete konfigureerimiseks allpool kirjeldatud etappide (1–4) juhiseid. Kõigepealt määratlege, milline vastuvõturežiim sobib kõige paremini plaanitud kasutusviisiga, ja järgige seejärel seadete konfigureerimiseks kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks mõne konkreetse etapi kohta klõpsake vastava jaotise kuvamiseks linki.
1. juhis
2. juhis
3. juhis
4. juhis
60KK-01A