Seadistamine

Enne seadme funktsioonide kasutamist tuleb seadistada keskkonnatingimused. Esmalt kontrollige üle vajalike seadistustoimingute järjekord ja seejärel alustage tegeliku seadistamisega. Ettevalmistustoimingud enne kasutamise alustamist
Seadmesse paigaldatud funktsioonid olenevad sellest, millise mudeliga on tegemist. Enne seadme kasutamist lugege läbi teema Põhifunktsioonid ja tehke kindlaks, millised funktsioonid teie seadmes on.
Seadme algseadistuse konfigureerimine (Seadistusjuhend)
Seadme kasutamiseks vajaliku algseadistuse (nt kuupäev, kellaaeg ja võrguseaded) konfigureerimine on lihtne, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid. Seadistamine seadistusjuhendi abil
60KK-000