Съвместима хартия

Долната таблица указва типовете хартия, които може да се използват с това устройство.

Поддържани формати на хартията

: Поддържат се   : Не се поддържат
Формати на хартията
Касета за хартия*1
Многофункционална тава
Автоматично 2-странно печатане*2
A4*3*4*5
B5*3
A5*3*6
A6
Legal (LGL)*3*4
Letter (LTR)*3*4*5
Statement (STMT)*3
Executive (EXEC)
Oficio*3*4
Oficio (Brazil)*3*4
Oficio (Mexico)*3*4
Letter (Government)*3*4
Legal (Government)*3*4
Foolscap/Folio*3*4
Foolscap (Australia)*3*4
Legal (India)*4
3x5inch
Envelope No.10 (COM10)
Envelope Monarch
Envelope C5
Envelope DL
Custom Paper Size
*7
*8
*9
*1Вкл. опционния Paper Feeder PF-C.
*2Позволява автоматично 2-странно отпечатване без смяна на хартията.
*3Позволява печат на получени факс документи.
*4Позволява печат на получени I-факс документи.
*5Позволява ви да разпечатвате отчети или списъци.
*6Пейзажна или портретна ориентация е на разположение.
*7Допустима е хартия с потребителски формати в диапазона от 105,0 мм x 148,0 мм до 216,0 мм x 355,6 мм.
*8Допустима е хартия с потребителски формати в диапазона от 76,2 мм x 127,0 мм до 216,0 мм x 355,6 мм.
*9Допустима е хартия с потребителски формати в диапазона от 210,0 мм x 279,4 мм до 216,0 мм x 355,6 мм.

Поддържани типове хартия

С това устройство може да се използва хартия без хлор.
: Поддържат се   : Не се поддържат
Тип на хартията
Касета за хартия*1
Многофункционална тава
Автоматично 2-странно печатане*2
Обикновена 1*3*4
61 г/м² до 74 г/м²
Обикновена 2*3*4
75 г/м² до 89 г/м²
Обикновена 3*4
90 г/м² до 105 г/м²
Рециклирана 1*3*4
61 г/м² до 74 г/м²
Рециклирана 2*3*4
75 г/м² до 89 г/м²
Цветна*3*4
61 г/м² до 74 г/м²
Дебела 1
106 г/м² до 120 г/м²
Дебела 2
121 г/м² до 149 г/м²
Дебела 3
150 г/м² до 199 г/м²
Тънка 1*3
60 г/м²
Bond 1
60 г/м² до 74 г/м²
Bond 2
75 г/м² до 104 г/м²
Bond 3
105 г/м² до 120 г/м²
Етикети
Плик 1
Плик 2*5
*1Вкл. опционния Paper Feeder PF-C.
*2Позволява автоматично 2-странно отпечатване без смяна на хартията.
*3Позволява печат на получени факс/I-факс документи.
*4Позволява ви да разпечатвате отчети и списъци.
*5Ако отпечатването не може да се извърши правилно с избран <Плик 1>, променете избора на <Плик 2>.
60R7-0AR