Ограничаване на показваните формати хартия

Можете да направите така, че само често използваните формати хартия да се показват в екрана за избор на настройка за формат на хартията.
1
Изберете <Настр. за хар.> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Избор на често използвани формати на хартия>.
3
Изберете източника на хартия, за който искате да ограничите показваните формати хартия.
Когато опционалното paper feeder е монтирано, неговата касета за хартия също се показва.
4
Махнете отметките от квадратчетата за форматите хартия, които не искате да се показват.
Уверете се, че са избрани само квадратчетата за често използваните формати хартия.
Форматите хартия, които не са избрани, могат да бъдат показани чрез избиране на <Други формати> в екрана за избор на настройка за формат на хартията.
5
Изберете <Приложи>.
60R7-038