Изключване на устройството

Този раздел описва как да изключвате захранването на устройството.
1
Натиснете превключвателя за захранването.
Пълното изключване на устройството може да отнеме малко време. Не изваждайте захранващия кабел, докато дисплеят не се изключи.
За да рестартирате устройството, изчакайте поне 10 секунди, след като сте го изключили.
Можете да изключите устройството и от компютър. Изключване на устройството чрез отдалечено действие
Можете да зададете час за всеки ден от седмицата и да конфигурирате настройка за автоматично изключване на устройството. Изключване на захранването в определен час
60R7-029