Екран с основни функции за факс

Избирането на <Факс> в екрана Начало показва екрана с основни функции за ФАКС, който се появява, когато изпращате факсове.

Раздел <Въвеж. дест.>

Изберете този раздел за директно въвеждане на дестинация.

Раздел <Указване на дестин.>

Изберете този раздел, за да потърсите LDAP сървър, да въведете код за съкратено набиране или да посочите дестинация чрез настройките за извикване.
Основни операции за изпращане на факсове
Извикване на използвани по-рано настройки за изпращане (Настройки за извикване)

Раздел <Настройки на TX/RX>

Изберете този раздел, за да зададете настройките за сканиране. Можете да промените режима на получаване (Определяне на режим за получаване на факс) на устройството.

<Потвържд. дестинация>

Можете да проверите името и факс номера на посочените дестинации, както и броя на дестинациите. Можете също така да промените факс номера или да откажете спецификация на дестинациите.

<Адрес. книга>

Укажете дестинациите, запаметени в адресната книга.

<Нулиране>

Можете групово да възстановите настройките по подразбиране.

<Старт>

Използвайте този бутон, за да започнете изпращането на факс.
60R7-04E