Настройване на качеството на изображението

 
Можете да изберете качеството на изображението за сканиране в зависимост от типа оригинал, като например оригинали само с текст, оригинали с диаграми и графики или изображения от списание.
Записване на данни в USB памет
<Сканиране> <USB памет> <Тип на оригинала> Изберете типа на оригинала
Изпращане на данни по имейл/I-факс или записване на данни в сървъра
<Сканиране>  Посочете дестинации в <Имейл>/<I-факс>/<Файл>  Изберете <Тип на оригинала> в раздела <Настройки за изпращане>  Изберете типа на оригинала
60R7-05X