Използване на ScanGear MF

 
ScanGear MF е драйвер за скенер, предоставен с устройството. Можете да използвате ScanGear MF за конфигуриране на разширени настройки за сканиране. Начинът на стартиране на ScanGear MF се различава в зависимост от начина на сканиране от компютъра.
Стартиране от MF Scan Utility
Когато сканирате от MF Scan Utility, щракнете върху [ScanGear], за да стартирате ScanGear MF. За повече информация щракнете върху [Instructions] в MF Scan Utility.
Ако сте потребител на macOS, вижте ръководствата за съответните драйвери или софтуер в уеб сайта с онлайн ръководства.
Стартиране от приложение
За да сканирате от приложения, като например софтуер за обработка на изображения или текст, изберете ScanGear MF като драйвер за скенер. Сканиране на документи от приложение
Функции на ScanGear MF
Преглед на изображението преди сканиране
Задаване на зона за сканиране
Подробно настройване на качеството на изображението
Как се използва ScanGear MF
Щракнете върху в екрана на ScanGear MF и вижте помощта.
60R7-069