Основни функции

Това ръководство покрива всички функции на серията, към която принадлежи закупеният от вас модел. Преди да започнете, проверете кои функции са налични в модела, който сте закупили.
: Функцията е налична    : Функцията не е налична
Функция
MF543x
MF542x
Копиране
Печат
Факс
Сканиране
2-странен печат
Пренасочване на получени факсове
Изпращане на сканирани данни (имейл/SMB/FTP)
Кабелна LAN връзка
Безжична LAN връзка
USB връзка
Потребителски интерфейс за отдалечено управление
Ключове и сертификати
Свързване с мобилни устройства
NFC
Дисплей
Сензорен панел
Сензорен панел
Подаващо устройство
Подаващо устройство (2-странно сканиране)
Подаващо устройство (2-странно сканиране)
ID на системен оператор по подразбиране
7654321
7654321
PIN код на системен оператор по подразбиране
7654321
7654321
Управление на кодове на отдели
Application Library (Библиотека с приложения)
Paper Feeder PF-C
Опционален
Опционален
TELEPHONE 6 KIT
Опционален
Copy Card Reader-F
Опционален
Опционален
Barcode Printing Kit
Опционален
Опционален
Send PDF Security Feature Set
Опционален
Опционален
За наличните типове драйвери вижте доставения с устройството User Software CD-ROM/DVD-ROM (Потребителски софтуер CD-ROM/DVD-ROM) или уеб сайта на Canon (https://global.canon/).
60R7-001