Проверка на SSID и мрежовия ключ

Когато ръчно настройвате безжична връзка, трябва да укажете SSID и мрежовия ключ за безжичния маршрутизатор. Възможно е SSID и мрежовият ключ да са посочени на тези мрежови устройства. Проверете устройствата и си запишете нужната информация, преди да настроите връзката. За повече информация вижте ръководствата с инструкции за мрежовите устройства или се свържете с техния производител.
SSID
Име, зададено за идентифициране на конкретна безжична LAN мрежа. Някои от термините, използвани за SSID, са "име на точка за достъп" и "име на мрежа".
Мрежов ключ
Ключова дума или парола, използвана за шифроване на данните или удостоверяване на мрежата. Някои други термини, използвани за мрежов ключ, са "ключ за шифроване", "WEP ключ", "WPA/WPA2 парола" и "предварително споделен ключ (PSK)".
Протоколи за безжична защита (удостоверяване/шифроване)
Когато ръчно настройвате безжична връзка чрез задаване на подробни настройки, трябва да зададете настройки за защита. Проверете следната информация:
Типове защита (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
Метод на удостоверяване (Open System/Shared Key)
Метод на шифроване (TKIP/AES-CCMP)

Проверка на SSID и мрежовия ключ от компютър

SSID или мрежовият ключ може да са били променени. Ако не знаете SSID или мрежовия ключ, можете да ги проверите с помощта на „Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Помощник на Canon MF/LBP за настройка на безжична мрежа)“. Изтеглете „Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Помощник на Canon MF/LBP за настройка на безжична мрежа)“ от уеб сайта на Canon (https://global.canon/) и го стартирайте от компютър, свързан към безжична LAN мрежа.
Ако на екрана не се покаже точка за достъп след стартирането на "Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Помощник на Canon MF/LBP за настройка на безжична мрежа)", проверете дали инсталирането е завършено както на компютъра, така и на безжичния LAN маршрутизатор.
60R7-00H