Конфигуриране на първоначалните настройки за факс функциите

Следвайте стъпки от 1 до 4, описани по-долу, за да конфигурирате настройките за факс. Първо определете кой режим на получаване е най-подходящ за вашите нужди и след това следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате настройките. За повече информация относно конкретна стъпка щракнете върху връзката, за да преминете към съответния раздел.
Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3
Стъпка 4
60R7-01A