Настройка с помощта на ръководството за настройка

При включване на устройството (Включване на устройството) за първи път се стартира ръководството за настройка, за да ви помогне в конфигурирането на първоначалните настройки на устройството, като следвате инструкциите на екрана. Екраните в ръководството за настройка се показват в описаната по-долу последователност.
Стъпка 1
Задайте езика, който да се използва за показване на екраните на работния панел или в отчетите, както и държавата или региона, където ще се използва устройството.
1
Изберете език.
2
Изберете <Да>.
3
Изберете държава или регион.
Стъпка 2
Настройте датата/часа на устройството.
1
Изберете часова зона.
Какво означава UTC?
Координираното универсално време (UTC) е основен времеви стандарт, чрез който светът настройва часовниците си. За интернет комуникациите е необходима правилна настройка на часовата зона според UTC.
2
Въведете датата и часа и изберете <Приложи>.
Докоснете полето за въвеждане и въведете датата и часа.
Стъпка 3
Задайте PIN код за достъп до Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Тъй като Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) може да бъде използван за промяна на настройките на устройството от компютър, препоръчително е да зададете PIN код.
1
Изберете <Да>.
Ако изберете <Не>, няма да се зададе PIN код и ръководството за настройка ще премине към стъпка 4.
Можете и по-късно да зададете мерките за защита на достъпа до Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Задаване на PIN код за Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Въведете PIN кода, след което изберете <Приложи>.
3
Въведете същия PIN код, след което изберете <Приложи>.
Стъпка 4
Конфигурирайте настройките за свързване към мрежата чрез безжичната LAN връзка.
1
Изберете <Да>.
Ако изберете <Не>, безжичната LAN връзка няма да се настрои и ръководството за настройка ще премине към стъпка 5.
2
Изберете <ОК>.
3
Изберете метода на настройване.
За повече информация относно настройките на безжична LAN мрежа вижте Свързване към безжична LAN мрежа.
Стъпка 5
Бутонът за едно докосване, наричан "Application Library", се намира в екрана Начало. Можете да прочетете описанието на всяка функция.
1
За да завършите ръководството за настройка, изберете <Край>.
 
Когато ръководството за настройка приключи, ще се покаже екранът Начало.
60R7-004