HTTP-communicatie instellen

Om de MEAP-functies van de internetbrowser te gebruiken moet de HTTP-communicatie ingeschakeld zijn.
Volg de stappen in de onderstaande procedure om de instellingen te configureren (de standaardinstellingen zijn <Aan>).
1
Druk op de toets [Instellingen], selecteer <Netwerk> met / en druk vervolgens op de toets [OK].
Druk nadat het bericht wordt weergegeven op de toets [OK].
2
Selecteer <TCP/IP-instell.> met / en druk vervolgens op de toets [OK].
3
Selecteer <HTTP> met / en druk vervolgens op de toets [OK].
4
Selecteer <Aan> met / en druk vervolgens op de toets [OK].
<Aan>
Het gebruikt HTTP.
<Uit>
Het gebruikt geen HTTP.
5
Voer een harde reset uit of start de printer opnieuw op.
De instellingen worden ingeschakeld na een harde reset of nadat de printer opnieuw is opgestart.
OPMERKING
Details over Harde Resets
Raadpleeg de "e-Handleiding".
0YX1-003