SMS sluiten (Uitloggen)

Klik op [Log Out from SMS] om SMS te sluiten.
Als u de internetbrowser sluit zonder te klikken op [Log Out from SMS], wordt SMS tijdelijk onbruikbaar.
0YX1-006