MEAP-applicatie-instellingen

MEAP-applicaties worden ingesteld via het [MEAP Application Management] en de menu's [Install MEAP Application].
Items weergegeven in het menu [MEAP Application Management]
[Application Name]
De naam van de applicatie wordt weergegeven.
[Installed on]
De datum waarop de applicatie is geïnstalleerd wordt weergegeven.
[Status]
De status van de applicatie wordt weergegeven.
[Installed]:
De applicatie is geïnstalleerd, maar niet gestart.
Of de printer is uitgezet nadat de applicatie is gestopt eb nadat de printer opnieuw is opgestart is de applicatie niet gestart.
[Started]:
De applicatie loopt.
[Stopped]:
De applicatie is gestopt.
[Starting]:
De applicatie is bezig met opstarten.
[Stopping]:
De applicatie is bezig te stoppen.
[License]
De licentiestatus van de applicatie wordt weergegeven.
[Installed]:
Er is een geldige licentie geïnstalleerd.
[Not Installed]:
Het licentiebestand is uitgeschakeld.
[Over Limit]:
Het licentiebestand dat geïnstalleerd is heeft een vervaldatum en er zijn verschillende soorten tellers ingesteld. Eén of meer tellerwaardes heeft de limiet van de teller overschreden.
[Invalid]:
De vervaldatum van het geïnstalleerde licentiebestand is verstreken.
Of de huidige tellerwaarde heeft de limiet van het licentiebestand overschreden.
*
Als er limieten zijn ingesteld voor meerdere type tellers, dan wordt de licentie ongeldig op het moment dat een teller de limiet overschrijdt.
[Unnecessary]:
Voor het opstarten van de applicatie is geen licentiebestand nodig.
[Resource Information]
De bronnen die gebruikt worden door de applicaties worden weergegeven.
[Storage]:
De hoeveelheid opslagruimte die gebruikt wordt. Wordt weergegeven in kilobytes (KB).
[Memory]:
De hoeveelheid geheugen die gebruikt wordt. Wordt weergegeven in kilobytes (KB).
[Threads]:
Het aantal threads.
[Sockets]:
Het aantal sockets.
[File Descriptors]:
Het aantal bestandsdescriptors.
OPMERKING
Timing van updates [Resource Information]
[Resource Information] wordt op de volgende tijden bijgewerkt.
Item
Tijdstip van updates
[Storage]
Als de applicatie wordt geïnstalleerd of gedeïnstalleerd
[Memory]
[Threads]
[Sockets]
[File Descriptors]
Als de applicatie start of stopt
[Install MEAP Application] menu-instellingen
[Install MEAP Application/License]
De MEAP-applicatie installeren.
[Install]:
Geef het applicatiebestand en het licentiebestand op die geïnstalleerd moeten worden en klik op [Install] om de installatie te starten.
[Application File Path]:
Geef het applicatiebestand op dat moet worden geïnstalleerd.
[License File Path]:
Geef het licentiebestand op.
Zie de volgende sectie voor instellingen die de menu's [MEAP Application Management] en [Install MEAP Application] gebruiken.

 MEAP-applicaties installeren

 MEAP-applicaties de-installeren

 Starten/Stoppen MEAP-applicaties

 Het controleren van de details van MEAP-applicaties

 Licentie-instellingen MEAP-applicatie

 Informatieverificatie instellen voor MEAP-applicaties

0YX1-007