MEAP-applicaties installeren

Zie "Let op (MEAP-applicaties installeren)" voordat u de volgende bediening start.
1
Start SMS (Service Management Service).
2
Klik op [Install MEAP Application].
3
Stel [Application File Path] en [License File Path] in.
Selecteer het bestand door te klikken op [Browse...], of door de locatie in te voeren waar het bestand is opgeslagen.
[Application File Path]
Geef een bestand op met een "jar"-extensie.
[License File Path]
Geef een bestand op met een "lic"-extensie.
4
Klik op [Install].
5
Bevestig de informatie op de bevesitigingspagina en klik op [Yes].
Bevestig de informatie als de [License Agreement] verschijnt en klik op [I Accept].
De installatie begint.
<Informatie weergegeven op de bevestigingspagina van de installatie>
Bij het installeren van een nieuwe toepassing
[Application Information]
Informatie over de applicatie
[License Information]
De vervaldatum van de applicatie
Bij het updaten van een toepassing
[Application Information]
[Current Application Information]
Informatie over de huidige applicatie
[Application Information after
Overwrite]
Applicatie-informatie na overschrijving
[License Information]
[Expires after]
De vervaldatum van de doelgerichte applicatie
[Current Counter Usage Limit]
Informatie huidige teller
[Counter Usage Limit after Overwrite]
Tellerinformatie na overschrijving
Als het installeren geannuleerd wordt
Als het uitschakelingsproces voor de printer start terwijl er een applicatie wordt geïnstalleerd, dan kan er een melding worden weergegeven op de pagina [Install] voor SMS, en wordt de installatie geannuleerd. Installeer als dit gebeurt de applicatie opnieuw nadat de printer opnieuw is opgestart door de hoofdschakelaar uit en weer aan te zetten.
6
Klik nadat de installatie is voltooid op [To MEAP Application Management].
OPMERKING
Bij gebruik van de geïnstalleerde applicatie
Start de applicatie.
0YX1-008