Licentiebestanden uitschakelen

Als u een licentiebestand uitschakelt, dan kunt u het downloaden en opslaan op een computer of het verwijderen.
BELANGRIJK
Licenties uitschakelen
U kunt een licentiebestand niet uitschakelen als de applicatie nog loopt.
 "MEAP-applicaties stoppen"
Als een uitgeschakeld licentiebestand wordt gegenereerd, wordt de status van die licentie <Not Installed> en wordt de applicatie onbruikbaar.
Opnieuw installeren van licentiebestanden
U kunt uitgeschakelde licentiebestanden opnieuw installeren op dezelfde printer.
1
Start SMS (Service Management Service).
2
Klik op [MEAP Application Management].
3
Klik op de naam van de applicatie waarvan het licentiebestand moet worden uitgeschakeld.
4
Klik op [License Management].
5
Klik op [Disable].
6
Klik op [Yes].
Het licentiebestand wordt uitgeschakeld.
0YX1-00L