Matare

Originalmatningsmetod
Automatisk dokumentmatare
Originalformat/-typ
Originalformat
Max: 304,8 mm x 431,8 mm*1
Min: 128 mm x 139,7 mm:
Originalvikt
Fullfärg:
1-sidig/2-sidig scanning: 64 g/m2 till 157 g/m2
Svartvitt:
1-sidig scanning: 42 g/m2 till 157 g/m2*2
2-sidig scanning: 50 g/m2 till 157 g/m2
Automatiskt identifierbara originalformat
A3, A4, B4, B5, A4R, A5, B5R, B6R, A5R
De kombinationer av dokumentformat som kan kopieras/scannas*3
Dokument med samma bredd: A3 och A4, A4R och A5
Kapacitet i originalfacket
Cirka 150 ark (80 g/m2) (höjd 16,5 mm eller mindre)
Originalscanningshastighet
(A4)
1-sidig scanning
Scanning (300 dpi x 300 dpi) *4
Fullfärg: 80 sidor/minut
Svartvitt: 80 sidor/minut
Kopiering (600 dpi x 600 dpi)
Fullfärg: 60 sidor/minut
Svartvitt: 80 sidor/minut
2-sidig scanning
Scanning (300 dpi x 300 dpi) *4
Fullfärg: 160 sidor/minut
Svartvitt: 160 sidor/minut
Kopiering (600 dpi x 600 dpi)
Fullfärg: 80 sidor/minut
Svartvitt: 150 sidor/minut
*1 Långt original: 431,8 mm till 630 mm
*2 Original med pappersvikt 38 g/m2 till 157 g/m2 stöds vid scanning av ett enstaka original med en bredd på 257 mm eller större.
*3 Kopiering/scanning med annan kombination än den ovan kan orsaka pappersstopp eller skador på dokumenten.
*4 Scanningshastigheten kan variera beroende på scanningsarbetssätt och originaltyp.
6R9K-0WF